Subskrybuje zawartość

Ochrona Środowiska

Nie dla konurbacji warszawskiej

Ekoforum - wt., 18/04/2017 - 21:07
.fusion-fullwidth-9, .fusion-fullwidth-9.fusion-section-separator { padding-left: 100px !important; padding-right: 100px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-9, .fusion-fullwidth-9.fusion-section-separator { margin-left: -100px !important; margin-right: -100px !important; }} .fusion-fullwidth-10, .fusion-fullwidth-10.fusion-section-separator { padding-left: 200px !important; padding-right: 200px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-10, .fusion-fullwidth-10.fusion-section-separator { margin-left: -200px !important; margin-right: -200px !important; }}Wycofanie przez PIS ustawy Metropolitalnej dla Warszawy

W dniu dzisiejszym (28-04-2017) Poseł Jacek Sasin wycofał ustawę Metropolitalną z Sejmu. Tak jak przewidywaliśmy. Szkoda, że nastąpiło to tak późno, robiąc wiele szkody wśród lokalnych społeczności gmin podwarszawskich.

Utrzymanie przez PIS projektu dwukadencyjności z punktu widzenia sprawnego i w pełni transparentnego zarządzania wydaje się być na obecnym etapie demokracji, jaka panuje w naszym kraju niezbędne.

Ogłoszenie referendum w sprawie ustawy Metropolitalnej przez PIS

Niestety Gmina Izabelin wpisała się w próbę gry politycznej, nie zważając na argumenty merytoryczne i ogłosiła na dzień 4 czerwca 2017 referendum gminne w sprawie ustawy Metropolitalnej.
Ciekawe, czy i w jakim trybie referendum to odwoła po ogłoszeniu w dniu 28-04-2017 przez PIS wycofania projektu ustawy Metropolitalnej?

.fusion-fullwidth-11, .fusion-fullwidth-11.fusion-section-separator { padding-left: 100px !important; padding-right: 100px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-11, .fusion-fullwidth-11.fusion-section-separator { margin-left: -100px !important; margin-right: -100px !important; }}Nie dla konurbacji warszawskiejdr Jan Sandner.fusion-fullwidth-12, .fusion-fullwidth-12.fusion-section-separator { padding-left: 100px !important; padding-right: 100px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-12, .fusion-fullwidth-12.fusion-section-separator { margin-left: -100px !important; margin-right: -100px !important; }}

Gmina Izabelin w dniu jutrzejszym (19-04-2017) zwołuje nadzwyczajną sesję w kwestii uchwalenia terminu referendum w sprawie włączenia jej do metropolii warszawskiej.

Duże zdziwienie budzi, nie tylko tryb powołania nadzwyczajnej sesji, ale również jej temat. W obecnej sytuacji należy uznać, że jest to działanie wyłącznie polityczne, nie poparte żadnymi konkretnymi ustaleniami. Śmiem twierdzić, że w kwestii ustawy o metropolii warszawskiej mało kto z mieszkańców gminy Izabelin ma jakąś wiedzę. Jeżeli takie referendum zostanie uchwalone, mieszkańcy, będą mieli wielki problem z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Jeżeli już udadzą się na takie głosowanie, to będą się kierować przede wszystkim intuicją, albo niesprawdzonymi pogłoskami.

W obecnej chwili nie jest to odpowiedni czas na tego typu działania, w dodatku niezwykle kosztowne. Wynik tego referendum, nie przyczyni się ani do poprawy jakości zarządzania naszą gminą, a wręcz przeciwnie, może spowodować jeszcze większy podział wśród mieszkańców.

Pomysł podłączenia gmin podwarszawskich do metropolii uważam, jako dalece nieprzemyślany. Nie jest on nowy. Nie raz wspominało o nim PO. Jednak w tym okresie stanowi, jak gdyby przeniesienie na nasz teren podobnego organizmu, jaki powstał dla obszaru Górnego Śląska.

W tym wypadku jednak należy pamiętać o tym, że Górny Śląsk rządzi się zupełnie innymi prawami, zarówno gospodarczymi, jak i społecznymi.

Obszar ten nazywany był przez geografów konurbacją. Z pojęciem tym wiązała się specyfika tego terenu. Składa się na to wiele czynników. Jednak na pierwszym miejscu decyduje o tym czynnik powiązań gospodarczych. Czyli mamy tam wiele miast (23) powiązanych ze sobą w większym, lub mniejszym stopniu ekonomicznie. W tej sytuacji rozdrobnienie tego swoistego obszaru w postaci wielu gmin zarządzanych w sposób niezależny od całości tego organizmu wpływało w rezultacie bardzo niekorzystnie na standard życia mieszkańców.

Wszystkie te czynniki uzasadniały powołanie dla tego terenu tzw. Metropolii Śląska.

W przypadku Warszawy i gmin podwarszawskich jest zupełnie inna sytuacja. Przede wszystkim gminy te nie stanowiły konurbacji. Powstawały one na zupełnie innych zasadach, głównie jako obszary satelitarne wokół aglomeracji w postaci miast sypialni. Po okresie transformacji doszło do zwiększenia zróżnicowania gospodarczo-społecznego wśród tych gmin. Jedne z nich stały się bardziej przemysłowe inne wręcz przeciwnie.

Są to typowe gminy, których głównym zadaniem jest stworzyć jak najlepsze warunki środowiskowe do mieszkania.

W większości przypadków mieszkańcy tych gmin są pracownikami różnych instytucji w mieście Warszawa. Czyli jest powiązanie, ale polegające przede wszystkim na konieczności sprawnego przedostania się do miasta. Jest to główny czynnik, który ma uzasadniać konieczność powołania metropolii warszawskiej.

Wydaje mi się, że jest to niewystarczający powód, aby zmieniać całkowicie specyfikę zarządzania gminami podwarszawskimi. Nie po to gminy te z większym, lub mniejszym trudem się wydzieliły, aby teraz wszystkie istotne decyzje w ich imieniu zapadały w odległym Ratuszu Miasta Warszawy.

Dzięki obecnie obowiązującemu podziałowi gminnemu społeczność lokalna staje się coraz bardziej odpowiedzialna za swoje decyzje.

Jest to jedna z najważniejszych cech, jaką powinno charakteryzować się nowoczesne społeczeństwo. Wprowadzenie metropolii warszawskiej, w dużej mierze odbierze mu tą ważną rolę, niezbędną w prawidłowym kształtowaniu „Małych Ojczyzn”.

Kategorie: Ochrona Środowiska

Blisko 100 mln zł na ochronę przyrody z Programu Infrastruktura i Środowisko

Ochrona Środowiska - ndz., 16/04/2017 - 23:00
Ministerstwo Środowiska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkurów ogłoszonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - Instytucję Wdrażającą Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Certyfikat "Studia z Przyszłością" przyznany kierunkowi ochrona środowiska UKSW

IEiB - czw., 13/04/2017 - 21:07

Z radością informujemy, że prowadzony w naszym Instytucie kierunek studiów ochrona środowiska I stopnia otrzymał certyfikat "Studia z Przyszłością" przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikat uzyskały także studia podyplomowe: Bioetyka i Prawo Medyczne.

Certyfikaty zostały przyznane w ramach II edycji programu akredytacyjnego "Studia z Przyszłością". Certyfikatem "Studia z Przyszłością" wyróżnione zostały kierunki realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym oraz przedstawicieli pracodawców.

 

Wręczenie certyfikatów odbyło się 13 kwietnia 2017 w czasie uroczystej Gali w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie.

Certyfikaty można aktualnie obejrzeć na stronie Wydziału i stronie facebook.

 

 

 

Język Polski

8 mln zł dotacji na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Ochrona Środowiska - wt., 11/04/2017 - 23:00
Od 20 kwietnia do 15 grudnia 2017 r. będzie można starać się o dotacje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Na ten cel zarezerwowano 8 mln zł.
Kategorie: Ochrona Środowiska

EMAS i nowa norma ISO 14001

Ochrona Środowiska - wt., 11/04/2017 - 23:00
Komisja Europejska opublikowała przewodnik "EMAS i zmieniona norma ISO 14001" w polskiej wersji językowej. Przedstawia on najważniejsze informacje o formalnych zmianach, które będą zobowiązane wprowadzić organizacje zarejestrowane w EMAS, po zakończeniu okresu przejściowego.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Życzenia Wielkanocne

IEiB - wt., 11/04/2017 - 01:20

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
pragnę złożyć Pracownikom i Studentom naszego Instytutu najlepsze życzenia.

Niech czas Wielkanocy umocni w nas pokłady Dobra, Radości i Nadziei.
Abyśmy mogli wkroczyć z nowymi siłami w nasze obowiązki i zadania.

                                                           

                                                       Z najlepszymi życzeniami
                                                       Jacek Tomczyk
                                                       Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki

 

  Język Polski

"Rzeczpospolita" o Konferencji "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland"

IEiB - wt., 11/04/2017 - 00:57

W "Rzeczypospolitej" ukazała się informacja na temat Konferencji Naukowej pt. "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland", która odbyła się 20 marca 2017 r.

RP: Utrzymanie standardu życia i rozwoju gospodarczego nie powinno zagrażać przyrodzie i bezpieczeństwu przyszłych pokoleń - przekonywali eksperci podczas konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi...

Komunikat prasowy w całości dostępny jest na stronie: www.rp.pl

Język Polski

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Ochrona Środowiska - ndz., 09/04/2017 - 23:00
Podczas 39. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja ustawy wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Problemy z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

Ochrona Środowiska - czw., 06/04/2017 - 23:00
Świadomość Polaków związana z odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów komunalnych wzrasta. Jednocześnie organy administracji publicznej nie do końca są przygotowane do właściwego zagospodarowania tego rodzaju odpadów. Brakuje m.in. skutecznego nadzoru nad prowadzącymi regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, co stwarza ryzyko aktywizacji szarej strefy i nielegalnego pozbywania się odpadów oraz zanieczyszczenia środowiska. O słabych stronach systemu opowiada Anna Krzywicka, Dyrektor Departamentu Środowiska NIK.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Rozwój geotermii w Polsce

Ochrona Środowiska - czw., 06/04/2017 - 23:00
„Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość” - powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli również prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.
Kategorie: Ochrona Środowiska

MŚ: skarga Polski ws. dyrektywy NEC

Ochrona Środowiska - śr., 05/04/2017 - 23:00
Polska popierała prace nad dyrektywą w sprawie redukcji krajowych emisji ze względu na konieczność redukowania zanieczyszczeń. Natomiast już w takcie procesu legislacyjnego podnosiła, że był on prowadzony przy naruszeniu podstawowych zasad dobrej współpracy wewnątrz UE i należytej przejrzystości procesu. Dlatego 10 marca br. Polska złożyła przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE skargę na dyrektywę dotyczącą zobowiązań do redukcji emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów, amoniaku i niemetanowych lotnych związków organicznych.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Są pieniądze z NFOŚiGW na wspieranie działalności monitoringu środowiska

Ochrona Środowiska - wt., 04/04/2017 - 23:00
Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska - to cel programu, do którego nabory rozpoczęły się 3 kwietnia 2017 r. Na monitoring środowiska Narodowy Fundusz przeznaczył ponad 2,9 mln zł, z czego 1,9 mln zł na dotacje, a 1 mln zł na pożyczki.
Kategorie: Ochrona Środowiska

APEL WARSZAWSKI o zrównoważony rozwój świata

IEiB - pon., 03/04/2017 - 23:36

PAMIĘTAJMY, ŻE POŻYCZYLIŚMY ZIEMIĘ OD NASZYCH WNUKÓW

APEL WARSZAWSKI o zrównoważony rozwój świata zebranych, w dniu 20 marca 2017 r. na konferencji poświęconej teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju (z okazji 30. rocznicy ogłoszenia Raportu Brundtland), przedstawicieli środowisk intelektualistów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, administracji rządowej i samorządowej, mediów oraz uczniów i studentów.

Świadomi wyzwań, przed którymi staje dziś ludzkość, jesteśmy przekonani o konieczności połączenia wysiłków wszystkich ludzi dobrej woli na rzecz zrównoważonego rozwoju świata - bezpiecznego miejsca życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Pełna wersja: APEL WARSZAWSKI (eng. WARSAW APPEAL)

Język Polski

Debata NFOŚiGW o energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska

Ochrona Środowiska - pon., 03/04/2017 - 23:00
Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska to główny temat debaty, która 3 kwietnia 2017 r., odbyła się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu udział wzięli minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister środowiska Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Czy warto palić fortepianem w piecu? Co gra nie tak w bioenergii? Podsumowanie konferencji

Ochrona Środowiska - czw., 30/03/2017 - 23:00
Czy racjonalne jest zużywanie na zatankowanie paliwa do jednego samochodu takiej ilości kukurydzy, jaka mogłaby wykarmić jednego człowieka przez cały rok? Analityk megatrendów, Marcin Popkiewicz poddał to w wątpliwość w trakcie konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO): Bioenergia - pułapki i potencjał. Odnawialne źródła energii, ale czy zrównoważone?
Kategorie: Ochrona Środowiska

O konferencji "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" i Apelu warszawskim o zrównoważony rozwój świata

IEiB - czw., 30/03/2017 - 09:45

W dniu 20 marca 2017 roku dokładnie w 30 rocznicę ogłoszenia Raportu Brundtland p.t. „Nasz wspólna przyszłość” miała miejsce konferencja zorganizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miasto stołeczne Warszawę i Fundację „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Jednocześnie spotkanie było okazją do celebrowania 25-lecia Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” i 15-lecia Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

              Raport p.t. „Nasz wspólna przyszłość” opracowany przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującą pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland (ówczesny premier Norwegii), stanowił kamień milowy we wprowadzeniu i zrozumieniu idei zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono w nim co następuje "Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.  Wyróżniono trzy główne obszary, w których niezbędna jest integracja działań: wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści, ochrona zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwój społeczny. Raport stanowił podstawę do zorganizowania w Rio de Janeiro w 1992 r. konferencji ONZ tzw. Szczytu Ziemi.

              Konferencję "Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland" otworzył rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jego Magnificencja ks. Prof. Stanisław Dziekoński. Wśród gości honorowych głos zabrali Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski i Filip Kochan przedstawiciel Banku Światowego, a także odczytano adres od Pani Dr Gro Harlem Brundtland oraz Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka z Ministerstwa Rozwoju, które objęło patronat nad tym wydarzeniem.

Konferencja zgromadziła 356 uczestników, którzy wzięli udział zarówno w sesjach ogólnych jak i w spotkaniach w ośmiu sekcjach tematycznych. Wysłuchali oni ponad 40 referatów, które stanowiły podstawę do dyskusji. Reprezentowali oni ponad 170 instytucji takich jak: wyższe uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, szkoły oraz osoby indywidualne, którym na sercu leży troska o przyszłe pokolenia. Ponadto zaprezentowano 12 posterów w ramach sesji posterowej. Konferencji towarzyszyła też wystawa złożona z ponad 30 posterów nt. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie uniwersyteckim - wystawa przygotowana przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy konferencji mieli także możność zapoznania się z mapami klimatycznymi Warszawy wypracowanymi w ramach projektu ADAPTCITY.

Na zakończenia konferencji uczestniczy przyjęli APEL WARSZAWSKI o zrównoważony rozwój świata  (eng.) THE WARSAW APPEAL for the sustainable development of the world

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

M. St. Warszawa

Fundacja „Instytut na rzecz Ekorozwoju”

ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW

Leszek Drogosz

dr Andrzej Kassenberg

ks. dr hab. Ryszard Sadowski, prof. UKSW

 

dr Wojciech Szymalski

 

               

Warszawa, 20 marca 2017 roku

Język Polski

Ponad 7,7 mln zł na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Ochrona Środowiska - wt., 28/03/2017 - 23:00
Dotacje i pożyczki przewidział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pierwszego w tym roku naboru do programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. W sumie do rozdysponowania jest ponad 7,7 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do końca października br.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Dobre praktyki w gospodarce odpadami w ramach EMAS

Ochrona Środowiska - pon., 27/03/2017 - 23:00
Komisja Europejska finalizuje prace nad sektorowym dokumentem referencyjnym EMAS dla gospodarki odpadami. W Hiszpanii w Sewilli 28-29 marca 2017 r. odbywa się podsumowujące spotkanie Technicznej Grupy Roboczej, która pracowała nad dokumentem blisko dwa lata. Pierwsze spotkanie odbyło się w Leuven k/Brukseli w Belgii w 2015 r. Celem prac Grupy jest przygotowanie sektorowego dokumentu referencyjnego, który zostanie przyjęty przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Współfinansowanie Programu LIFE - nabór wniosków

Ochrona Środowiska - ndz., 26/03/2017 - 23:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Gala Belfra Roku - podziękowanie dla Studentów

IEiB - sob., 25/03/2017 - 10:49

 

Drodzy Studenci,

Z wielką radością przyjęłam statuetkę Belfra Roku w kategorii "Ćwiczeniowiec Roku 2016".

Nagroda została mi przyznana podczas uroczystej Gali zorganizowanej przez Samorząd Studentów UKSW w dniu 23 marca 2017 r.

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, za które z całego serca Wam bardzo dziękuję.

 

   - Agnieszka Klimska

 

Język Polski
Subskrybuje zawartość