Subskrybuje zawartość

Ochrona Środowiska

Rozpoczął się projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastac

Ochrona Środowiska - czw., 23/03/2017 - 00:00
Konferencja inaugurująca projekt CLIMCITIES - „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” odbyła się 22 marca br. w Warszawie przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, prelegentów z Polski i Norwegii oraz reprezentantów miast zaangażowanych w realizację pomysłu.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać" (Olecko-Kowno, 15-17.05.2017)

IEiB - wt., 21/03/2017 - 21:25

Zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać, która odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 roku w Olecku oraz Kownie na Litwie.

Organizatorami Konferencji są Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW wraz z Centrum Slawistyki im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University w Kownie.

Zgłoszenie wraz z abstraktem należy przesłać do ks. Jacka Czartoszewskiego: j.w.czartoszewski@uksw.edu.pl do 20 kwietnia br.

Więcej informacji: ZAPROSZENIE

Język Polski

ETV - Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

Ochrona Środowiska - wt., 21/03/2017 - 00:00
NFOŚiGW ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach opracowanego wspólnie z Ministerstwem Środowiska programu, którego celem jest popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Wnioski można składać od 3 kwietnia 2017 r.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nieprawidłowości w zagospodarowywaniu odpadów komunalnych - wyniki kontroli NIK

Ochrona Środowiska - wt., 21/03/2017 - 00:00
Najwyższa Izba Kontroli ocenia działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako niedostateczne i nieskuteczne. Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Dobrowolne zajęcia z przedmiotu: Systemy Informacji Przestrzennej (GIS)

IEiB - pon., 20/03/2017 - 17:51

Drodzy Studenci Instytutu Ekologii i Bioetyki,

Wychodząc naprzeciw wielu sugestiom i radom w kwietniu uruchamiamy dobrowolne zajęcia z przedmiotu: "Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) w praktyce".

Zajęcia, mające charakter ćwiczeniowy, adresowane są do studentów studiów magisterskich. Prowadzone będą przez mgr inż. Jarosława
Sadowskiego oraz mgr inż. Łukasza Brylaka - praktyków zajmujących się systemami GIS.

mgr inż. Jarosław Sadowski – absolwent Ochrony Środowiska SGGW.
Ukończył specjalizację „Systemy Zarządzania Środowiska”, gdzie szczególny nacisk położono na systemy informacji przestrzennej (GIS). Od
2008 roku jest pracownikiem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie do roku 2014 zajmował się administracją przestrzenno-opisowej bazy danych o obszarach Natura 2000. Od 2014 pełni funkcję Naczelnika Wydziału ds. Informacji Przestrzennej, w którym skupione są prace merytoryczne dotyczące polityki i kształtu przyrodniczej informacji przestrzennej w Polsce (GDOŚ + 16 rdoś). Jest autorem wytycznych, procedur i standardów dot. informacji przestrzennej w ww. jednostkach (m.in.: Adaptacja SDGIS na potrzeby PZO, Wytyczne GDOŚ w zakresie sporządzania zarządzeń dot. rezerwatów przyrody przez rdoś, Rozporządzenie MŚ w sprawie GIS w OOŚ). Zwolennik oprogramowania typu open source od lat wykorzystujący w pracy zawodowej aplikację QGIS.

mgr inż. Łukasz Brylak – absolwent Wydziału Leśnego SGGW. Przed podjęciem studiów zdobył dyplom technika informatyka o specjalności bazy danych, co ukierunkowało dalszy kierunek rozwoju naukowego – połączenia nauk przyrodniczych z zastosowaniem technologii komputerowych. Zdobytą w trakcie studiów wiedzę z zakresu GIS rozszerzył na profilowanych w tym kierunku studiach podyplomowych na Wydziale Geodezji i Kartografii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pracował jako taksator przy sporządzaniu uproszczonych planów urządzania lasu. Przez siedem lat, jako pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, zajmował się tematyką GIS w projektach tworzenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz planów ochrony dla rezerwatów przyrody w województwie mazowieckim. Obecnie pracownik komórki GIS w Orange Labs gdzie zajmuje się analizą przestrzenną i zarządzaniem informacjami
przestrzennymi na potrzeby Orange Polska. Jako ekspert i specjalista w dziedzinie GIS brał udział w wielu projektach środowiskowych oraz
przyrodniczych. Zwolennik oprogramowania typu open source od lat wykorzystujący w pracy zawodowej aplikację QGIS.

Terminy zajęć: 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05
Godziny zajęć: 16:30 - 18.00
Limit miejsce: 20

Osoby chętne na wpisanie się na zajęcia proszone są o przesłanie informacji mailowej na adres: g.embros@uksw.edu.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać od 21.03.
Osoby będące członkami Koła Naukowego Przyrodników IEiB mogą ubiegać się o wpisanie na listę w pierwszej kolejności.

z poważaniem
dr hab. Jacek Tomczyk
Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki

Język Polski

Jak poradzić sobie z odpadami w magazynie?

Ochrona Środowiska - pon., 20/03/2017 - 00:00
Pierwszym i najważniejszym krokiem do polepszenia gospodarowania odpadami w magazynie jest odpowiednia identyfikacja generowanych rodzajów odpadów, ich masy, objętości i miejsca powstania. Jest to klucz do optymalizacji, a co za tym idzie szansa na redukcję kosztów.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Spotkanie studentów z Dyrektorem Instytutu

IEiB - śr., 15/03/2017 - 18:15

W czwartek 23 marca br. w godz 11.30-13.00 w sali 201 (bud 23) odbędzie się spotkanie władz Instytutowych ze wszystkimi studentami ochrony środowiska odnośnie do nowych programów studiów.

W tym czasie zajęcia dydaktyczne zostają odwołane decyzją dziekana.

Język Polski

Nowe rozporządzenia dla obszarów Natura 2000

Ochrona Środowiska - śr., 15/03/2017 - 00:00
W Dzielniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane pierwsze rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Tym samym w odniesieniu do obszarów siedliskowych, które stanowią część sieci Natura 2000, rozpoczął się ostatni legislacyjny etap wyznaczania ich na terenie Polski.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Ochrona obszarów Natura 2000 dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

Ochrona Środowiska - śr., 15/03/2017 - 00:00
Stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 236 obszarów Natura 2000, położonych w Polsce na terenie 12 województw - to główne założenie umowy o dofinansowanie podpisanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Cel projektu ma być osiągnięty poprzez opracowanie wysokiej jakości planów zadań ochronnych, czyli instrumentów planistycznych sporządzanych obowiązkowo dla obszarów Natura 2000 na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Prawie miliard złotych z UE na gospodarkę wodną

Ochrona Środowiska - pt., 10/03/2017 - 00:00
Prawie miliard złotych unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) otrzymały łącznie dwa projekty z obszaru gospodarki wodnej. Środki te przeznaczone będą na budowę zbiornika Racibórz i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w Warszawie.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Potencjał zasobów geotermalnych w Polsce

Ochrona Środowiska - wt., 07/03/2017 - 00:00
Geotermia jest ponownie priorytetem rządu - powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, w wystąpieniu inauguracyjnym podczas konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”, która odbyła się 6 marca 2017 r. w Sejmie RP.
Kategorie: Ochrona Środowiska

44 samorządy przygotują plany adaptacji do zmian klimatu

Ochrona Środowiska - pon., 06/03/2017 - 00:00
"Wczujmy się w klimat!" pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca projekt Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu, które odbyło się 2 marca 2017 r., udział wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Unijne pieniądze dla dużych przedsiębiorstw na promowanie efektywności energetycznej i OZE

Ochrona Środowiska - pon., 06/03/2017 - 00:00
NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Unijne dofinansowania czekają na duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja 2017 r.
Kategorie: Ochrona Środowiska

300 mln zł na wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Ochrona Środowiska - pon., 06/03/2017 - 00:00
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł, ale minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioski NFOŚiGW będzie przyjmował od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 na Radzie ENVI

Ochrona Środowiska - śr., 01/03/2017 - 00:00
Propozycje Unii Europejskiej dot. reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 nie mogą stać w opozycji do polskich interesów gospodarczych - podkreślił prof. Jan Szyszko, minister środowiska podczas unijnej Rady ds. Środowiska ENVI w Brukseli, w której udział wziął również Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Samochody w ochronie środowiska

Ochrona Środowiska - śr., 01/03/2017 - 00:00
Paliwo staje się coraz droższe i nic nie wskazuje na to, aby wróciła era niskich cen z minionej epoki. Doskonale zdają sobie z tego sprawę producenci samochodów, rezygnując z budowy dużych wolnossących jednostek o wysokim zużyciu paliwa, na poczet silników o wysokiej mocy, z wtryskiem i doładowaniem powietrza. Zmiany te wpłynęły niewątpliwie na obniżkę emisji do powietrza gazów ze spalania paliwa, ale obydwa rozwiązania mają jedną cechę wspólną, kończąc swoje użytkowanie stają się odpadem, a zawarte w nich oleje są odpadem niebezpiecznym.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Wiceminister Gajda: Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe to priorytet

Ochrona Środowiska - pon., 27/02/2017 - 00:00
Obecna sytuacja hydrologiczna wyraźnie pokazuje, że jeśli nawet stosunkowo niewielkie zagrożenia hydrologiczne powodują podtopienia, oznacza to, że stan infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest bardzo słaby. Przygotowujemy nowe Prawo wodne, abyśmy byli znacznie lepiej przygotowani do takich sytuacji, jak w tej chwili, a także tych znacznie trudniejszych - podkreśla Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Kontrola "Europejski smog"

Ochrona Środowiska - pon., 27/02/2017 - 00:00
Polska Najwyższa Izba Kontroli i holenderski Trybunał Obrachunkowy wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i kilkunastoma Najwyższymi Organami Kontroli z Europy oraz Izraela kontrolują wspólnie problem zanieczyszczenia powietrza oraz skuteczności działań podejmowanych na rzecz jego ograniczenia. Ta największa od kilkunastu lat kontrola w Europie, z uwagi na liczbę zaangażowanych instytucji i zakres spraw, które będą analizowane, jest koordynowana wspólnie przez polski i holenderski NOK. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i Prezes Trybunału Obrachunkowego Holandii, Arno Visser spotkali się w celu omówienia wszystkich szczegółów tej kontroli.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nowe zasady ewidencji odpadów

Ochrona Środowiska - pt., 24/02/2017 - 00:00
Projekt nowelizacji ustawy o odpadach zakłada zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów. Ma się ona odbywać elektronicznie, co będzie wymagało adaptacji systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach do nowych regulacji.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Ponad 5 mln zł na adaptację do zmian klimatu w Polsce

Ochrona Środowiska - śr., 22/02/2017 - 00:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” - CLIMCITIES. Przedsięwzięcie o wartości ponad 5 mln zł finansowane będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.).
Kategorie: Ochrona Środowiska
Subskrybuje zawartość