Subskrybuje zawartość

Ekoforum

Subskrybuje zawartość
Zarządzanie Zasobami Środowiska Przyrodniczego
Zaktualizowano: 3 dni 14 godzin temu

Przemysłowe wycinki lasu napowietrzającego Warszawę w Kampinoskim Parku Narodowym

śr., 26/04/2017 - 14:39
.fusion-fullwidth-1 { padding-left: px !important; padding-right: px !important; } .fusion-fullwidth-2 { padding-left: px !important; padding-right: px !important; }Przemysłowe wycinki lasu napowietrzającego Warszawę w Kampinoskim Parku Narodowymdr Jan Sandner.fusion-fullwidth-3 { padding-left: 100px !important; padding-right: 100px !important; }

W ostatnich dniach wiele się mówi o wycinkach drzew. Większość z nich kojarzy się z tzw. ustawą Ministra Prof. Jana Szyszko (dziś 26-04-2017 ponownie procedowana w Sejmie). Jednak jest to całkowicie błędne skojarzenie. Wycinki drzew na skalę przemysłową odbywają się w Parkach Narodowych, co najmniej od kilku lat. Przebiegają one w sposób mniej lub bardziej widoczny dla opinii publicznej. W większości przypadków pod pretekstem pielęgnacji lasu, lub innych ważnych powodów. Wtedy kiedy one się odbywają w głębi lasów są prawie niewidoczne. Alarm o tego typu procederze podnoszą nieliczni, którzy to zauważają. Głos ich jest jednak i tak mało słyszalny. Ponieważ odbywa się to właśnie w ten sposób, jak opisałem proceder wycinania drzew na coraz większą skalę rozwija się dość dynamicznie. Między innymi widoczne to jest w Kampinoskim Parku Narodowym z racji swojej powierzchni leśnej.

Nikt już nawet nie ukrywa, że wycinki te są prowadzone w celach ekonomicznych, czyli chodzi po prostu o zysk ze sprzedaży drewna.

Drzewo dostarcza się na przemiał do fabryk papieru. Dlatego wycinane są przede wszystkim zdrowe i dorodne drzewa o odpowiedniej handlowej średnicy. Drobnicą, czy chorymi drzewami nikt się nie interesuje. To samo dotyczy pozostałości po tego typu wycinkach. Do ich zbierania organizuje się ponoć wolontariuszy.

Firmy, które ścinają drzewa i przygotowują je do wywozu tymi odpadami drzewnymi (gałęziami) się nie zajmują. Nie mają z nich zysku (nikt im prawdopodobnie za to nie płaci).

W tym miejscu należy zadać pytanie, czy tak ma faktycznie wyglądać gospodarka w Parkach Narodowych? Pan Minister Prof. Jana Szyszko w dniu dzisiejszym (26-04-2017) w radiu WNET stwierdził, że w naszych lasach państwowych tyle się wycina lasu, co jednocześnie sadzi. Częściowo zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, ale chodzi o skalę tych wycinek oraz dlaczego one dotyczą również w nie mniejszym stopniu Parków Narodowych?

Parki Narodowe są to obszary, które zgodnie z ustawą mają pełnić zupełnie inną rolę, bynajmniej nie lasów gospodarczych.

Niestety ten sposób myślenia przerodził się w niezwykle skuteczne działanie. Wycina się obecnie lasy, które stanowią chociażby dla Warszawy jedno z zasadniczych źródeł tlenu.

Kampinoski Park Narodowy znajduje się po stronie nawietrznej w stosunku do aglomeracji warszawskiej. Jest to dla tego obszaru najważniejsze źródło napowietrzania.

Tymczasem na obszarach, które mają właśnie pełnić taką rolę dokonuje się przemysłowych wycinek najlepszych drzew. Drzewa po ścięciu jeszcze tego samego dnia są sprawnie wywożone z lasu, aby nie można było określić zakresu faktycznie prowadzonej wycinki. Nie ma wystarczającego uzasadnienia merytorycznego za strony KPNu o konieczności takich wycinek. Jedno jest pewne, że ekosystem ten w wyniku, tak prowadzonej działalności ulega bezpowrotnej degradacji. KPN nie może się kierować regułą, że jeżeli las nie ma 100 lat, to można dowolnie w niego ingerować.

Nie można porównywać kondycji lasu występującego w bezpośrednim sąsiedztwie największej aglomeracji w kraju z obszarem leśnym np. w Białowieży, czy Bieszczadach. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku należy prowadzić całkowicie inną politykę w stosunku do ekosystemu leśnego.

Te same przepisy, czy pozwolenia na sposób prowadzenia wycinki powinny być również dostosowane do danego położenia obszaru leśnego. Na tym powinna polegać rola osób, które od strony merytorycznej dają pozwolenie na przeprowadzenie chociażby ograniczonej wycinki. W Parkach Narodowych wszelkie wycinki powinny być prowadzone zgodnie z procedurą ścisłego zarachowania. Jest to dobro narodowe, które powinno być traktowane z należnym szacunkiem.

Okoliczni mieszkańcy w gminie Izabelin zaniepokojeni skalą wycinek zdrowych drzew uruchomili wszelkie możliwe działania, aby proceder ten powstrzymać. Poczynając od spotkania z Nadleśniczym tego obszaru, kończąc na złożeniu odpowiednich pism żądających merytorycznych wyjaśnień od Wójta gminy Izabelin oraz Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.

W tej chwili mieszkańcy dysponują wyjaśnieniami, które otrzymali od Nadleśniczego odpowiedzialnego za podjęcie procesu wycinki i czekają na odpowiedzi od pozostałych urzędów.

Magazyn EkoForum.eu będzie na bieżąco informował o sytuacji w tej niezwykle istotnej strefie leśnej dla Gminy Izabelin i napowietrzającej obszar Warszawy.

.fusion-fullwidth-4 { padding-left: px !important; padding-right: px !important; }.fusion-fullwidth-5 { padding-left: px !important; padding-right: px !important; }Wszystkie zdjęcia zrobione jednego dnia 10-04-2017 w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, w rejonie pomiędzy wsią Hornówek, ul. Kurowskiego a miejscowością Izabelin ul. Lubomirskiego. Nie oddają one zakresu wycinki ponieważ surowiec drzewny jest prawie natychmiast wywożony. Wycinka trwa nadal..fusion-fullwidth-6 { padding-left: px !important; padding-right: px !important; }Obszar aktualnie prowadzonej wycinki w rejonie pomiędzy wsią Hornówek, ul. Kurowskiego a miejscowością Izabelin ul. Lubomirskiego. Zaznaczony na mapie. var map_fusion_map_591e7e68b1f82; var markers = []; var counter = 0; function fusion_run_map_fusion_map_591e7e68b1f82() { jQuery('#fusion_map_591e7e68b1f82').fusion_maps({ addresses: [{"address":"Lubomirskiego, 05-080 Izabelin","infobox_content":"Lubomirskiego, 05-080 Izabelin","coordinates":false,"cache":true,"latitude":"52.285811","longitude":"20.822526700000026"}], animations: true, infobox_background_color: '', infobox_styling: 'default', infobox_text_color: '', map_style: 'default', map_type: 'roadmap', marker_icon: '', overlay_color: '', overlay_color_hsl: {"hue":0,"sat":0,"lum":6}, pan_control: true, show_address: true, scale_control: true, scrollwheel: true, zoom: 14, zoom_control: true, }); } if ( typeof google !== 'undefined' ) { google.maps.event.addDomListener(window, 'load', fusion_run_map_fusion_map_591e7e68b1f82); } .fusion-fullwidth-7 { padding-left: px !important; padding-right: px !important; } Jeszcze gorące zdjęcie (27-04-2017, godzina 17.07) z urobku drwali w KPN, w tle wylot ulicy Kurowskiego w Hornówku (Gmina Izabelin, koło Warszawy).
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, czy to pielęgnacja, czy już przemysłowa wycinka w celach handlowych?.fusion-fullwidth-8 { padding-left: px !important; padding-right: px !important; }
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nie dla konurbacji warszawskiej

wt., 18/04/2017 - 21:07
.fusion-fullwidth-9, .fusion-fullwidth-9.fusion-section-separator { padding-left: 100px !important; padding-right: 100px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-9, .fusion-fullwidth-9.fusion-section-separator { margin-left: -100px !important; margin-right: -100px !important; }} .fusion-fullwidth-10, .fusion-fullwidth-10.fusion-section-separator { padding-left: 200px !important; padding-right: 200px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-10, .fusion-fullwidth-10.fusion-section-separator { margin-left: -200px !important; margin-right: -200px !important; }}Wycofanie przez PIS ustawy Metropolitalnej dla Warszawy

W dniu dzisiejszym (28-04-2017) Poseł Jacek Sasin wycofał ustawę Metropolitalną z Sejmu. Tak jak przewidywaliśmy. Szkoda, że nastąpiło to tak późno, robiąc wiele szkody wśród lokalnych społeczności gmin podwarszawskich.

Utrzymanie przez PIS projektu dwukadencyjności z punktu widzenia sprawnego i w pełni transparentnego zarządzania wydaje się być na obecnym etapie demokracji, jaka panuje w naszym kraju niezbędne.

Ogłoszenie referendum w sprawie ustawy Metropolitalnej przez PIS

Niestety Gmina Izabelin wpisała się w próbę gry politycznej, nie zważając na argumenty merytoryczne i ogłosiła na dzień 4 czerwca 2017 referendum gminne w sprawie ustawy Metropolitalnej.
Ciekawe, czy i w jakim trybie referendum to odwoła po ogłoszeniu w dniu 28-04-2017 przez PIS wycofania projektu ustawy Metropolitalnej?

.fusion-fullwidth-11, .fusion-fullwidth-11.fusion-section-separator { padding-left: 100px !important; padding-right: 100px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-11, .fusion-fullwidth-11.fusion-section-separator { margin-left: -100px !important; margin-right: -100px !important; }}Nie dla konurbacji warszawskiejdr Jan Sandner.fusion-fullwidth-12, .fusion-fullwidth-12.fusion-section-separator { padding-left: 100px !important; padding-right: 100px !important; }@media only screen and (max-width: 1100px) {.fusion-fullwidth-12, .fusion-fullwidth-12.fusion-section-separator { margin-left: -100px !important; margin-right: -100px !important; }}

Gmina Izabelin w dniu jutrzejszym (19-04-2017) zwołuje nadzwyczajną sesję w kwestii uchwalenia terminu referendum w sprawie włączenia jej do metropolii warszawskiej.

Duże zdziwienie budzi, nie tylko tryb powołania nadzwyczajnej sesji, ale również jej temat. W obecnej sytuacji należy uznać, że jest to działanie wyłącznie polityczne, nie poparte żadnymi konkretnymi ustaleniami. Śmiem twierdzić, że w kwestii ustawy o metropolii warszawskiej mało kto z mieszkańców gminy Izabelin ma jakąś wiedzę. Jeżeli takie referendum zostanie uchwalone, mieszkańcy, będą mieli wielki problem z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Jeżeli już udadzą się na takie głosowanie, to będą się kierować przede wszystkim intuicją, albo niesprawdzonymi pogłoskami.

W obecnej chwili nie jest to odpowiedni czas na tego typu działania, w dodatku niezwykle kosztowne. Wynik tego referendum, nie przyczyni się ani do poprawy jakości zarządzania naszą gminą, a wręcz przeciwnie, może spowodować jeszcze większy podział wśród mieszkańców.

Pomysł podłączenia gmin podwarszawskich do metropolii uważam, jako dalece nieprzemyślany. Nie jest on nowy. Nie raz wspominało o nim PO. Jednak w tym okresie stanowi, jak gdyby przeniesienie na nasz teren podobnego organizmu, jaki powstał dla obszaru Górnego Śląska.

W tym wypadku jednak należy pamiętać o tym, że Górny Śląsk rządzi się zupełnie innymi prawami, zarówno gospodarczymi, jak i społecznymi.

Obszar ten nazywany był przez geografów konurbacją. Z pojęciem tym wiązała się specyfika tego terenu. Składa się na to wiele czynników. Jednak na pierwszym miejscu decyduje o tym czynnik powiązań gospodarczych. Czyli mamy tam wiele miast (23) powiązanych ze sobą w większym, lub mniejszym stopniu ekonomicznie. W tej sytuacji rozdrobnienie tego swoistego obszaru w postaci wielu gmin zarządzanych w sposób niezależny od całości tego organizmu wpływało w rezultacie bardzo niekorzystnie na standard życia mieszkańców.

Wszystkie te czynniki uzasadniały powołanie dla tego terenu tzw. Metropolii Śląska.

W przypadku Warszawy i gmin podwarszawskich jest zupełnie inna sytuacja. Przede wszystkim gminy te nie stanowiły konurbacji. Powstawały one na zupełnie innych zasadach, głównie jako obszary satelitarne wokół aglomeracji w postaci miast sypialni. Po okresie transformacji doszło do zwiększenia zróżnicowania gospodarczo-społecznego wśród tych gmin. Jedne z nich stały się bardziej przemysłowe inne wręcz przeciwnie.

Są to typowe gminy, których głównym zadaniem jest stworzyć jak najlepsze warunki środowiskowe do mieszkania.

W większości przypadków mieszkańcy tych gmin są pracownikami różnych instytucji w mieście Warszawa. Czyli jest powiązanie, ale polegające przede wszystkim na konieczności sprawnego przedostania się do miasta. Jest to główny czynnik, który ma uzasadniać konieczność powołania metropolii warszawskiej.

Wydaje mi się, że jest to niewystarczający powód, aby zmieniać całkowicie specyfikę zarządzania gminami podwarszawskimi. Nie po to gminy te z większym, lub mniejszym trudem się wydzieliły, aby teraz wszystkie istotne decyzje w ich imieniu zapadały w odległym Ratuszu Miasta Warszawy.

Dzięki obecnie obowiązującemu podziałowi gminnemu społeczność lokalna staje się coraz bardziej odpowiedzialna za swoje decyzje.

Jest to jedna z najważniejszych cech, jaką powinno charakteryzować się nowoczesne społeczeństwo. Wprowadzenie metropolii warszawskiej, w dużej mierze odbierze mu tą ważną rolę, niezbędną w prawidłowym kształtowaniu „Małych Ojczyzn”.

Kategorie: Ochrona Środowiska