Subskrybuje zawartość

Ochrona Środowiska

Subskrybuje zawartość
Portal dla specjalisty ds. ochrony środowiska
Zaktualizowano: 2 dni 4 godziny temu

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

wt., 09/05/2017 - 23:00
Celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z uzasadnieniem, jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania rad nadzorczych i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uproszczenie i przyspieszenie procedur powoływania członków tych organów, a w efekcie usprawnienie ich pracy. Ustawa przewiduje zmniejszenie liczby członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 7 do 5 członków.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Zielone innowacje za 200 mln zł przynoszą efekty

wt., 09/05/2017 - 23:00
Dzięki programowi „Innowacje w zakresie zielonych technologii” firmy zrealizowały projekty o łącznej wartości blisko 200 mln złotych, tworząc 100 nowych miejsc pracy oraz prowadząc do bezpośredniego ograniczenia emisji CO2 o 50 tysięcy ton rocznie. Program jest finansowany z funduszy norweskich i wspiera zielone innowacje wśród sektora MŚP.
Kategorie: Ochrona Środowiska

NFOŚiGW: ponad 80 mln zł dla Gdańska na zapobieganie powodziom

wt., 09/05/2017 - 23:00
Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej i budowę 5 zbiorników retencyjnych jest głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk”, na który NFOŚiGW przeznaczył ponad 80 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 131 mln zł.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Europejskie Nagrody EMAS 2017 rozdane

pon., 08/05/2017 - 23:00
Na Malcie wręczono Europejskie Nagrody EMAS 2017 (EMAS Awards), czyli tzw. Zielone Oskary. W uroczystej ceremonii uczestniczył Maciej Krzyczkowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który odpowiada za system EMAS w Polsce.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Ze szwajcarską precyzją chronimy środowisko

czw., 27/04/2017 - 23:00
Ochrona starorzeczy Wisły, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, usuwanie rakotwórczego azbestu - to tylko niektóre projekty zrealizowane w całym kraju dzięki wsparciu funduszu szwajcarskiego.
Kategorie: Ochrona Środowiska

W Brukseli odbyło się głosowanie nad nowymi konkluzjami BAT

czw., 27/04/2017 - 23:00
W Brukseli odbyło się głosowanie w sprawie nowych wymagań środowiskowych dla zakładów energetycznych (LCP). Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłu niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). „Dostosowanie się do nowych przepisów emisyjnych może kosztować polskie przedsiębiorstwa ok. 10 mld zł. Nie zgadzamy się na takie podejście.” - mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nowe rozdanie w unijnym programie LIFE. Dodatkowe wsparcie finansowe i doradcze z NFOŚiGW

wt., 25/04/2017 - 23:00
Na projekty polskich wnioskodawców dotyczące środowiska lub klimatu Komisja Europejska będzie czekała od 28 kwietnia do września br. W tegorocznym naborze do programu LIFE największe szanse na pieniądze z unijnej kasy mają międzynarodowe innowacyjne przedsięwzięcia oraz projekty przyrodnicze, w których Polska, już tradycyjnie, odnosi sukcesy w Europie. To ostatni rok, w którym nasz kraj ma zarezerwowane 40 mln euro na podprogram środowiskowy. Z NFOŚiGW można liczyć na współfinansowanie i pomoc w przygotowywanych projektach.
Kategorie: Ochrona Środowiska

NFOŚiGW wesprze racjonalną gospodarkę odpadami

pon., 24/04/2017 - 23:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami. O pożyczki będzie się można starać od 2 maja do 15 grudnia 2017 r. Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł.
Kategorie: Ochrona Środowiska

200 mln zł na odtworzenie przyrody na zniszczonych terenach

ndz., 23/04/2017 - 23:00
Jednostki samorządu terytorialnego, a także regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej otrzymają od NFOŚiGW dofinansowanie na rekultywację i remediację terenów zdegradowanych. Na ten cel z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego zarezerwowano 200 mln zł.
Kategorie: Ochrona Środowiska

NIK o jakości i cenie wody

ndz., 23/04/2017 - 23:00
NIK sprawdzi, czy woda, która dociera do naszych kranów, jest bezpieczna, i czy jej cena jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów. Płynące z niej wnioski zostaną włączone do programu ogólnopolskiego badania systemu zaopatrywania ludności w wodę.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Blisko 100 mln zł na ochronę przyrody z Programu Infrastruktura i Środowisko

ndz., 16/04/2017 - 23:00
Ministerstwo Środowiska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkurów ogłoszonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych - Instytucję Wdrażającą Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kategorie: Ochrona Środowiska

8 mln zł dotacji na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

wt., 11/04/2017 - 23:00
Od 20 kwietnia do 15 grudnia 2017 r. będzie można starać się o dotacje w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Na ten cel zarezerwowano 8 mln zł.
Kategorie: Ochrona Środowiska

EMAS i nowa norma ISO 14001

wt., 11/04/2017 - 23:00
Komisja Europejska opublikowała przewodnik "EMAS i zmieniona norma ISO 14001" w polskiej wersji językowej. Przedstawia on najważniejsze informacje o formalnych zmianach, które będą zobowiązane wprowadzić organizacje zarejestrowane w EMAS, po zakończeniu okresu przejściowego.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

ndz., 09/04/2017 - 23:00
Podczas 39. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja ustawy wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Problemy z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

czw., 06/04/2017 - 23:00
Świadomość Polaków związana z odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów komunalnych wzrasta. Jednocześnie organy administracji publicznej nie do końca są przygotowane do właściwego zagospodarowania tego rodzaju odpadów. Brakuje m.in. skutecznego nadzoru nad prowadzącymi regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, co stwarza ryzyko aktywizacji szarej strefy i nielegalnego pozbywania się odpadów oraz zanieczyszczenia środowiska. O słabych stronach systemu opowiada Anna Krzywicka, Dyrektor Departamentu Środowiska NIK.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Rozwój geotermii w Polsce

czw., 06/04/2017 - 23:00
„Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość” - powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli również prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.
Kategorie: Ochrona Środowiska

MŚ: skarga Polski ws. dyrektywy NEC

śr., 05/04/2017 - 23:00
Polska popierała prace nad dyrektywą w sprawie redukcji krajowych emisji ze względu na konieczność redukowania zanieczyszczeń. Natomiast już w takcie procesu legislacyjnego podnosiła, że był on prowadzony przy naruszeniu podstawowych zasad dobrej współpracy wewnątrz UE i należytej przejrzystości procesu. Dlatego 10 marca br. Polska złożyła przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE skargę na dyrektywę dotyczącą zobowiązań do redukcji emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów, amoniaku i niemetanowych lotnych związków organicznych.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Są pieniądze z NFOŚiGW na wspieranie działalności monitoringu środowiska

wt., 04/04/2017 - 23:00
Wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska - to cel programu, do którego nabory rozpoczęły się 3 kwietnia 2017 r. Na monitoring środowiska Narodowy Fundusz przeznaczył ponad 2,9 mln zł, z czego 1,9 mln zł na dotacje, a 1 mln zł na pożyczki.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Debata NFOŚiGW o energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska

pon., 03/04/2017 - 23:00
Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska to główny temat debaty, która 3 kwietnia 2017 r., odbyła się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu udział wzięli minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister środowiska Paweł Sałek, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Czy warto palić fortepianem w piecu? Co gra nie tak w bioenergii? Podsumowanie konferencji

czw., 30/03/2017 - 23:00
Czy racjonalne jest zużywanie na zatankowanie paliwa do jednego samochodu takiej ilości kukurydzy, jaka mogłaby wykarmić jednego człowieka przez cały rok? Analityk megatrendów, Marcin Popkiewicz poddał to w wątpliwość w trakcie konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO): Bioenergia - pułapki i potencjał. Odnawialne źródła energii, ale czy zrównoważone?
Kategorie: Ochrona Środowiska