Subskrybuje zawartość

Ochrona Środowiska

Subskrybuje zawartość
Portal dla specjalisty ds. ochrony środowiska
Zaktualizowano: 3 tygodnie 5 dni temu

Ponad 7,7 mln zł na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

wt., 28/03/2017 - 23:00
Dotacje i pożyczki przewidział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pierwszego w tym roku naboru do programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. W sumie do rozdysponowania jest ponad 7,7 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do końca października br.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Dobre praktyki w gospodarce odpadami w ramach EMAS

pon., 27/03/2017 - 23:00
Komisja Europejska finalizuje prace nad sektorowym dokumentem referencyjnym EMAS dla gospodarki odpadami. W Hiszpanii w Sewilli 28-29 marca 2017 r. odbywa się podsumowujące spotkanie Technicznej Grupy Roboczej, która pracowała nad dokumentem blisko dwa lata. Pierwsze spotkanie odbyło się w Leuven k/Brukseli w Belgii w 2015 r. Celem prac Grupy jest przygotowanie sektorowego dokumentu referencyjnego, który zostanie przyjęty przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) 1221/2009 EMAS.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Współfinansowanie Programu LIFE - nabór wniosków

ndz., 26/03/2017 - 23:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Rozpoczął się projekt adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastac

czw., 23/03/2017 - 00:00
Konferencja inaugurująca projekt CLIMCITIES - „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” odbyła się 22 marca br. w Warszawie przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, prelegentów z Polski i Norwegii oraz reprezentantów miast zaangażowanych w realizację pomysłu.
Kategorie: Ochrona Środowiska

ETV - Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

wt., 21/03/2017 - 00:00
NFOŚiGW ogłosił pierwszy nabór wniosków w ramach opracowanego wspólnie z Ministerstwem Środowiska programu, którego celem jest popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV. Wnioski można składać od 3 kwietnia 2017 r.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nieprawidłowości w zagospodarowywaniu odpadów komunalnych - wyniki kontroli NIK

wt., 21/03/2017 - 00:00
Najwyższa Izba Kontroli ocenia działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych jako niedostateczne i nieskuteczne. Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Jak poradzić sobie z odpadami w magazynie?

pon., 20/03/2017 - 00:00
Pierwszym i najważniejszym krokiem do polepszenia gospodarowania odpadami w magazynie jest odpowiednia identyfikacja generowanych rodzajów odpadów, ich masy, objętości i miejsca powstania. Jest to klucz do optymalizacji, a co za tym idzie szansa na redukcję kosztów.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nowe rozporządzenia dla obszarów Natura 2000

śr., 15/03/2017 - 00:00
W Dzielniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane pierwsze rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Tym samym w odniesieniu do obszarów siedliskowych, które stanowią część sieci Natura 2000, rozpoczął się ostatni legislacyjny etap wyznaczania ich na terenie Polski.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Ochrona obszarów Natura 2000 dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW

śr., 15/03/2017 - 00:00
Stworzenie podstaw do skutecznej ochrony dla 236 obszarów Natura 2000, położonych w Polsce na terenie 12 województw - to główne założenie umowy o dofinansowanie podpisanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki i Wodnej z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Cel projektu ma być osiągnięty poprzez opracowanie wysokiej jakości planów zadań ochronnych, czyli instrumentów planistycznych sporządzanych obowiązkowo dla obszarów Natura 2000 na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Prawie miliard złotych z UE na gospodarkę wodną

pt., 10/03/2017 - 00:00
Prawie miliard złotych unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) otrzymały łącznie dwa projekty z obszaru gospodarki wodnej. Środki te przeznaczone będą na budowę zbiornika Racibórz i modernizację gospodarki wodno-ściekowej w Warszawie.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Potencjał zasobów geotermalnych w Polsce

wt., 07/03/2017 - 00:00
Geotermia jest ponownie priorytetem rządu - powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, w wystąpieniu inauguracyjnym podczas konferencji „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”, która odbyła się 6 marca 2017 r. w Sejmie RP.
Kategorie: Ochrona Środowiska

44 samorządy przygotują plany adaptacji do zmian klimatu

pon., 06/03/2017 - 00:00
"Wczujmy się w klimat!" pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca projekt Ministerstwa Środowiska „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu, które odbyło się 2 marca 2017 r., udział wzięli prof. Jan Szyszko, minister środowiska oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Unijne pieniądze dla dużych przedsiębiorstw na promowanie efektywności energetycznej i OZE

pon., 06/03/2017 - 00:00
NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Unijne dofinansowania czekają na duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja 2017 r.
Kategorie: Ochrona Środowiska

300 mln zł na wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

pon., 06/03/2017 - 00:00
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają szansę na unijne środki w ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Na głęboką kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych zarezerwowano 300 mln zł, ale minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioski NFOŚiGW będzie przyjmował od 31 marca do 29 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 na Radzie ENVI

śr., 01/03/2017 - 00:00
Propozycje Unii Europejskiej dot. reformy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 nie mogą stać w opozycji do polskich interesów gospodarczych - podkreślił prof. Jan Szyszko, minister środowiska podczas unijnej Rady ds. Środowiska ENVI w Brukseli, w której udział wziął również Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Samochody w ochronie środowiska

śr., 01/03/2017 - 00:00
Paliwo staje się coraz droższe i nic nie wskazuje na to, aby wróciła era niskich cen z minionej epoki. Doskonale zdają sobie z tego sprawę producenci samochodów, rezygnując z budowy dużych wolnossących jednostek o wysokim zużyciu paliwa, na poczet silników o wysokiej mocy, z wtryskiem i doładowaniem powietrza. Zmiany te wpłynęły niewątpliwie na obniżkę emisji do powietrza gazów ze spalania paliwa, ale obydwa rozwiązania mają jedną cechę wspólną, kończąc swoje użytkowanie stają się odpadem, a zawarte w nich oleje są odpadem niebezpiecznym.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Wiceminister Gajda: Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe to priorytet

pon., 27/02/2017 - 00:00
Obecna sytuacja hydrologiczna wyraźnie pokazuje, że jeśli nawet stosunkowo niewielkie zagrożenia hydrologiczne powodują podtopienia, oznacza to, że stan infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest bardzo słaby. Przygotowujemy nowe Prawo wodne, abyśmy byli znacznie lepiej przygotowani do takich sytuacji, jak w tej chwili, a także tych znacznie trudniejszych - podkreśla Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Kontrola "Europejski smog"

pon., 27/02/2017 - 00:00
Polska Najwyższa Izba Kontroli i holenderski Trybunał Obrachunkowy wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i kilkunastoma Najwyższymi Organami Kontroli z Europy oraz Izraela kontrolują wspólnie problem zanieczyszczenia powietrza oraz skuteczności działań podejmowanych na rzecz jego ograniczenia. Ta największa od kilkunastu lat kontrola w Europie, z uwagi na liczbę zaangażowanych instytucji i zakres spraw, które będą analizowane, jest koordynowana wspólnie przez polski i holenderski NOK. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i Prezes Trybunału Obrachunkowego Holandii, Arno Visser spotkali się w celu omówienia wszystkich szczegółów tej kontroli.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Nowe zasady ewidencji odpadów

pt., 24/02/2017 - 00:00
Projekt nowelizacji ustawy o odpadach zakłada zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów. Ma się ona odbywać elektronicznie, co będzie wymagało adaptacji systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach do nowych regulacji.
Kategorie: Ochrona Środowiska

Ponad 5 mln zł na adaptację do zmian klimatu w Polsce

śr., 22/02/2017 - 00:00
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” - CLIMCITIES. Przedsięwzięcie o wartości ponad 5 mln zł finansowane będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.).
Kategorie: Ochrona Środowiska