Subskrybuje zawartość

Najlepszy wykładowca Instytutu Ekologii i Bioetyki 2012

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko
7% (21 głosów)
Dr inż. Krzysztof Biernat
3% (9 głosów)
Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
0% (1 głos)
Prof. dr hab. Gabriela Bujalska-Grűm
4% (12 głosów)
Ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga
2% (5 głosów)
Prof. dr hab. Leszek Grűm
0% (0 głosów)
Ks. prof. dr hab. Bernard Hałaczek
0% (0 głosów)
Prof. dr hab. Andrzej Kulczycki
1% (3 głosy)
Prof. dr hab. Adam Łuksa
0% (1 głos)
Prof. dr hab. Jerzy Macewicz
2% (7 głosów)
Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
8% (24 głosy)
Prof. dr hab. Janusz Uchmański
1% (3 głosy)
Dr hab. Grzegorz Makulec
2% (6 głosów)
Dr Anna Augustyniuk-Kram
0% (1 głos)
Dr Dariusz Bukaciński
2% (5 głosów)
Dr Grzegorz Embros
3% (10 głosów)
Dr Anita Ganowicz-Bączyk
0% (0 głosów)
Dr Irena Grochowska
1% (2 głosy)
Dr Edward Grott
1% (2 głosy)
Dr Marek Haliniak
0% (0 głosów)
Dr Krassimira Ilieva-Makulec
3% (10 głosów)
Dr Maciej Jabłoński
13% (38 głosów)
Dr Leszek Karski
2% (7 głosów)
Ks. Dr Ryszard Sadowski
0% (1 głos)
Dr Jan Sandner
1% (4 głosy)
Ks. dr Antoni Skowroński
0% (1 głos)
Dr Bożena Sosak- Świderska
7% (20 głosów)
Dr Jacek Tomczyk
4% (11 głosów)
Ks. mgr Jacek Czartoszewski
3% (9 głosów)
Dr Dominika Dzwonkowska
1% (2 głosy)
Mgr Agnieszka Klimska
3% (9 głosów)
Mgr Marcin Klimski
15% (44 głosy)
Mgr Michał Latawiec
1% (3 głosy)
Mgr Wojciech Wojtal
2% (6 głosów)
Mgr Paulina Dziołak
0% (1 głos)
Mgr inż. Julita El-Jai
0% (0 głosów)
Mgr Katarzyna Gołąbska
0% (1 głos)
Mgr Alicja Jawor
0% (0 głosów)
Mgr Małgorzata Kaniewska
0% (0 głosów)
Mgr Ewa Kowalska
0% (0 głosów)
Mgr Łukasz Oprawski
0% (0 głosów)
Mgr Robert Paprocki
1% (2 głosy)
Mgr Izabela Samson-Bręk
0% (1 głos)
Mgr Agnieszka Sasim
1% (4 głosy)
Mgr Dorota Strzyżewska
0% (0 głosów)
Mgr Dobrochna Szlesińska
4% (12 głosów)
Mgr Marta Szymczak
0% (0 głosów)
Razem głosów: 298