Subskrybuje zawartość

Archiwum

17 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 15.06.2013 Stadion Narodowy od godziny 11.00. Serdecznie zapraszamy. KNS będzie brało w nim udział.!


Konferencja „Sozologia systemowa ”,

20 maj 2013r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

(kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 Audytorium Maximum).

SESJA I (AULA 314  bud. 21)

Prowadzący: mgr Aleksandra Kleśta, mgr Maciej Sierakowski

13:00 – 13.20 Otwarcie Konferencji dr Krzysztof Biernat

13:20 – 13:35 dr Dariusz Bukaciński, dr Monika Bukacińska, dr Arkadiusz Buczyński „Mewy i rybitwy na środkowej Wiśle: monitoring, zagrożenia i działania ochronne”

13:35 – 13:50 prof. dr hab. Jerzy Macewicz „Uwalnianie roślin genetycznie zmodyfikowanych do środowiska”

13:50 – 14:10 dr inż. Anna Zamojska – Jaroszewicz „Energetyczne wykorzystanie mikroorganizmów” (Przemysłowy Instytut Motoryzacji)

14:10 – 14:30 mgr inż. Małgorzata Odziemkowska „Wpływ eksploatacji paliw samochodowych na jakość powietrza” (Przemysłowy Instytut Motoryzacji)

14:30 – 14:50  Przerwa

14:50 – 15:05 dr Dominika Dzwonkowska „Problem metodologii sozologii systemowej”

15:05– 15:20 dr Anita Ganowicz – Bączyk „Systemowe ujęcie biosfery w etyce Edwarda Goldsmitha”

15:20 – 15:35 dr Grzegorz Embros „Systemowe zarządzanie środowiskiem”

15:35 – 15:50 dr Bożena Sosak – Świderska „Wstęp do ekotoksykologii systemowej” wystąpienie po godzinie 17.00.

15:50 – 16:05 dr Irena Grochowska „Ochrona integralności osoby ludzkiej”

16:05 – 16:20 Dyskusja

16:20– 16:35  Przerwa

SESJA II (AULA 314  bud. 21)

Prowadzący: mgr Magdalena Terlecka, mgr Robert Paprocki

16:35 – 16:50 mgr Karol Kierzkowski „Energetyka jądrowa, jako alternatywne źródło energii”

16:50 – 17:05 mgr Anna Sut „Woda pitna dobrem szczególnym”

17:05 – 17:20 mgr Magdalena Terlecka „Monitoring zagrożeń środowiskowych na przykładzie warsztatu blacharsko – lakierniczego”

17:20 – 17:35 mgr Izabela Samson – Bręk „Czy biopaliwa są szansą na zrównoważony Rozwój Energetyki?”

17:35 – 17:50 mgr Paulina Grzelak „ Procesy biorafineryjne – metoda przetwarzania biomasy na paliwa płynne”

17:50 – 18:05 mgr Maciej Sierakowski „Zanieczyszczenie świetlne”

18:05 – 18:20 mgr Robert Paprocki „Bioinformatyka we współczesnej ochronie środowiska"

18:20 – 18:35 mgr Piotr Czerwiński „Początki ruchów ekologicznych na ziemiach polskich w XX wieku”

18:35 – 18:45 Przerwa

18:45 – 19:00 mgr Barbara Świtalska „Zarys historyczny prawodawstwa w zakresie Ochrony Środowiska”

19:00 – 19:15  mgr Paweł Więckowski „Czy to człowiek ujarzmił  naturę, czy natura człowieka. Starożytni o środowisku.”

19:15 – 19:30  mgr Kamil Karaban, mgr Ewa Karaban „Wpływ zmian klimatycznych na    funkcjonowanie systemu glebowego w lasach Ameryki Północnej i Kanady”

19:30 – 19:45 mgr Katarzyna Staszak – Kuźma „Zagrożenia współczesnego człowieka   według Konrada Lorenza”

19:45 – 20:00 mgr Aleksandra Kleśta „Ekologiczny wymiar rodziny”

20:00 – 20:30 mgr Dorota Zagończyk „Co to znaczy być eko?- czyli filozoficznie o ekologii”

20:30– 20:45 Dyskusja

20:55 – 22:00  Dyskusja w Klubokawiarni „Przystanek Młociny” (przy UKSW skrzyżowanie ulic Wóycickiego i Żubrowej)

22:00 Zakończenie Konferencji


DZIEŃ ZIEMI 28.04.2013

KOŁO NAUKOWE SOZOLOGÓW w tym roku również będzie brało udział w Dniu Ziemi.

Dzień Ziemi 28.04.2013


Organizatorzy proponują chętnym wolontariuszom wpisanie się bazy wolontariuszy. http://www.ekoinkubator.org.pl/index.php?m=ba&pm=1
Zatem Sozolodzy jeśli jesteście zainteresowani to skorzystajcie z okazji.


Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi ‘2013

Światowy Dzień Ziemito największe ekologiczne święto świata, obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. W Polsce początek obchodów to rok 1990. Tradycją jest finałowy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie, który gromadzi corocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest ważna. Naszymi uczestnikami są rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. Festyn ma charakter interdyscyplinarny, podczas jego trwania prezentują się samorządowe i rządowe instytucje zajmujące się ochroną środowiska, wyższe uczelnie, jednostki Lasów Państwowych i wiele organizacji pozarządowych. Festyn finałowy polskich obchodów odbędzie się 28 kwietnia w Warszawie, w parku Pole Mokotowskie, w godz.10.00 – 18.00. Wcześniej odbędą się coroczne konkursy - Konkurs Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2012 – zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur, konkurs fotograficzny "Parki Narodowe" oraz wystawa pokonkursowa w Kampinoskim Parku Narodowym. Program i tematykę kolejnych obchodów polskiego Dnia Ziemi kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska.
Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2013 roku odbywać się będą podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. "Elektroodpady – proste zasady" dofinansowanej ze środkówNFOŚiGW i nasz festyn poświęcony będzie w głównej mierze tej tematyce. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń. Istotny jest przekaz – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki nie może być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika. Chcemy podczas Dnia Ziemi upowszechnić właściwe postępowanie z elektroodpadami, zachęcać do segregowania oraz poinformować o korzyściach z recyklingu i odzysku ZSEE. Tradycyjnie podczas festynu zorganizujemy WIELKĄ ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW DO PRZETWORZENIA w zamian rozdając sadzonki i nasiona roślin ozdobnych.

Serdecznie zapraszamy, więcej informacji na www.dzienziemi.org.pl

Organizując, co roku obchody Światowego Dni Ziemi wierzymy, że edukacja poprzez zabawę, konkursy, wystawy i finałowy piknik na Polu Mokotowskim w Warszawie sprawi, że uczestnicy zmienią sposób patrzenia na przyrodę i zrozumieją konieczność dbania o stan środowiska. Do tej pory udało się nam:

-Rozdać około 172 tysiące sadzonek drzew,

-Zebrać około 70 ton makulatury,

-Zebrać około 70 ton szkła,

-Zebrać około 38 ton zużytych baterii,

-Zebrać około 70 ton elektrośmieci, w zamian rozdać 40 tysięcy roślin ozdobnych,

-Zorganizować akcję w obronie warszawskich parków. 1998 i 1999 r. – akcja OCALMY POLE MOKOTOWSKIE, 2003r. – akcja POPARCIA IDEI PARKU PRZY DWORCU ZACHODNIM,

-Zorganizować konkursy, w których udział wzięło około 75 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski,

-Zbudować złożoną z ponad 800 prac dzieci ZIELONĄ PIRAMIDĘ MARZEŃ (piramida stanęła przy Krakowskim Przedmieściu, obok pomnika Bolesław Prusa, można ja było oglądać do końca 2000 r.),

-Przyjąć podczas festynów Dnia Ziemi w parku Agrykola i na Polu Mokotowskim około 1 180 000 uczestników,

-Rozdać 29 000 ekologicznych, lnianych toreb (akcję przeciw reklamówkom zapoczątkowaliśmy w 1994r.),

-Postawić na Polu Mokotowskim KRĄG MEGALITÓW – Pomnik Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego (w 2000 roku, w roku 2001 krąg przenieśliśmy na teren Biblioteki Narodowej),

-Wyłonić 12 laureatów konkursu CZŁOWIEK ROKU POLSKIEJ EKOLOGII (konkurs organizowany od 2001 r.).

Powyższe statystyki to tylko niewielka część tego, co dzieje się podczas święta Dnia Ziemi. Oprócz naszych propozycji Dzień Ziemi obchodzony jest na terenie całego kraju, prawie w każdej szkole i przedszkolu. Zachęcamy Państwa do organizacji wydarzeń związanych z Dniem Ziemi na terenie Państwa szkół i gmin, reklamujcie swoje przedsięwzięcia na naszej stronie internetowej, fotografujących zapraszamy do konkursu „Parki Narodowe” – http://www.dzienziemi.org.pl//2013/regulamin1.pdf, wszystkich zainteresowanych promocją ekologii zachęcamy do zgłaszania kandydatów w konkursie „Człowiek Roku Polskiej Ekologii” – http://www.dzienziemi.org.pl//2013/regulamin2.pdf

Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej

ul. Raszyńska 32/44, lok. 140

02-026 Warszawa

tel. 22 668 92 68, fax: 22 883 50 96

www.dzienziemi.org.pl; dzienziemi@mroee.pl; biuro@mroee.pl

Patronat honorowy:Marszałek Sejmu RP, Minister Środowiska, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Współpraca:Lasy Państwowe, Kampinoski Park Narodowy, Społeczny Instytut Ekologiczny, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Partner merytoryczny projektu:Polska Organizacja Turystyczna

Finansujący:Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sponsorzy projektu: Remondis Electrorecycling, Electro System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Eko - Punkt Organizacja Odzysku S.A.; Reba Organizacja Odzysku S.A.

Patronat medialny:Jedynka Polskie Radio, Radio dla Ciebie, Gazeta Wyborcza, Metro, TVP Warszawa, Travel Channel, Portal www.zielonalekcja.pl, E!Stilo, Ekologia i Rynek.


KOŁO NAUKOWE SOZOLOGÓW

zaprasza wszystkich Studentów Ochrony Środowiska na

WARSZTATY INSTYTUTU EKOLOGII I BIOETYKI,

które odbędą się dnia 21.03.2013 w godz. 10.00 -16.40, aula Schumana bud. 21 Kampus na Wóycickiego.

W trakcie warsztatów wykładowcy IEiB opowiedzą o prowadzonych przez nich zajęciach (wymaganiach, sposobach zaliczeń) oraz prowadzonych badaniach naukowych.

PROGRAM WARSZTATÓW:

godz 10:00 - 10:25 - Otwarcie Warsztatów IEiB - Ks. Prof. Z. Łepko
godz 10:25 - 10:40 - dr A. Augustynuk – Kram
godz 10:40 -11:05 - dr G. Embros
godz 11:05 - 11:30 - Prof. G. Makulec

godz 11:30 - 11:45 Przerwa

godz 11:45 - 12:20 - Ks. dr J. Tomczyk
godz 12:20 -12:45  - Prof. J. Uchmański
godz 12:45 - 13:10 - dr D. Bukaciński,  M. Bukaińska
godz 13.10 - 13:35 - mgr M. Latawiec
                      
godz 13:35 -14:00 - Przerwa

godz 14:00 - 14:25 dr I. Grochowska
godz 14:25 - 14:50 dr I. Olejniczak, P. Boniecki, P. Jabłoński
godz 14:50 - 15:15 dr B. Sosak – Świderska
godz 15:15 -15:40 - mgr I. Samson – Bręk
godz 15:40 - 16.05 - mgr P. Grzelak

godz 16.05 -16. 40 - Dyskusja studentów i pracowników IEiB o rozwoju Instytutu
godz 16:40 - zakończenie warsztatów

Serdecznie zapraszamy!


Konferencja „Zrównoważony Rozwój Idea czy Konieczność ”, 24 stycznia 2013r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23). AULA 201 bud.23

Prowadzący: mgr Magdalena Terlecka, mgr Maciej Sierakowski

12:00 – 12:10
Otwarcie Konferencji
12:10 – 12:25
mgr Magdalena Terlecka – „Albert Schweitzer prekursor idei zrównoważonego rozwoju”
12:25 – 12:40
mgr Maciej Sierakowski – „Zrównoważony rozwój miasta a zagrożenia cywilizacyjne na przykładzie hałasu”
12:40 – 12:55
mgr Paulina Grzelak - "Biometan- proekologiczne paliwo gazowego zasilania autobusów komunikacji miejskiej"
12:55 – 13:10
mgr Izabela Agata Samson-Bręk – „Zagospodarowanie biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych jako substratu biogazowni utylizacyjnej”
13:10 – 13:30 Przerwa
13:30 – 13:45
mgr Robert Paprocki – „Zmiany w systemie gospodarki odpadami, szansa czy zagrożenie?”
13:45 – 14:00
mgr Dorota Zagończyk – „Prawne aspekty zrównoważonego rozwoju”
14:00 – 14:15
mgr Anna Sut – „Sektor Bankowy w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju”
14:15 – 14:30
mgr Piotr Czerwiński – „Wielkie katastrofy ekologiczne XXI wieku na wybranych przykładach”
14:30 – 14:45 Przerwa
14:45 – 15:00
mgr Aleksandra Kleśta - "Zagrożenia w zrównoważonym funkcjonowaniu Rodziny"
15:00 – 16:15
mgr Anna Szczotka – „Święty Silwan w odniesieniu do ekologii"
16:15 – 16:30
mgr Ewa Karaban – „Zrównoważony rozwój w obronie różnorodności biologicznej”
16:30 – 16:00 Dyskusja
16:00 Zakończenie Konferencji
Serdecznie zapraszamy!
Chętnym słuchaczom będziemy wystawiać zaświadczenia uczestnictwa w konferencji.


ZBIERAMY DARY DLA SCHRONISKA NA PALUCHU

zbieramy:

  • koce, poszewki, kołdry, poduszki, psie posłania;
  • karmę suchą/puszki (dla psów i kotów);
  • zabawki i akcesoria dla zwierząt.

Dary będziemy zbierać do dnia 14 grudnia 2012 r. w pokoju śniadań        w budynku nr 19 (parter).

W IMIENIU ZWIERZAKÓW Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ POMOC!!!


Serdecznie zapraszamy wszystkich wykładowców, studentów i doktorantów oraz pracowników WFCh na OPŁATEK INSTYTUTU EKOLOGII I BIOETYKI, który odbędzie się 13 grudnia 2012 r. (czwartek). Spotkanie rozpoczniemy o godz. 16.00 Mszą Świętą w Kościele Akademickim przy ul. Wóycickiego. Po Mszy zapraszamy na spotkanie Opłatkowe w sali 1904 (bud. 19).


DZIEŃ OTWARTY KNS - 5.12.2012 r.

 

Dzień Otwarty KNS, który odbył się 5 grudnia br., pozwolił nam w tym roku przedstawić zainteresowanym Sekcję Kynologiczną oraz pozyskać 7 nowych członków. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział. Nowych członków witamy i gratulujemy dobrej decyzji - dołączenia do KNS.


MIKOŁAJKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY "ŚWIAT ZIMĄ"

Przesuwamy termin nadsyłania zdjęć na KONKURS FOTOGRAFICZNY "ŚWIAT ZIMĄ" do 4 grudnia 2012 r.

CZEKAMY NA WASZE ZDJĘCIA!

Atrakcyjne nagrody i publikacja zdjęć na stronie KNS!


MIKOŁAJKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Świat Zimą”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Ochrony Środowiska i doktorantów WFCh do przesyłania zdjęć!

Każdy może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia.

Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie www.

Zdjęcia przyjmujemy do dnia 2.12.2012 r.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres kns@uksw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w trakcie DNIA OTWARTEGO KNS 5.12.2012 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prosimy także o zamieszczenie w mailu z plikiem zdjęcia zgody na umieszczenie go na stronie KNS.