Subskrybuje zawartość

Sekcja Kynologiczna KNS

Celem sekcji jest propagowanie i rozwijanie wśród studentów szeroko pojętej wiedzy kynologicznej. Program sekcji skierowany jest zarówno do osób posiadających psy, jak i do osób, które dopiero rozważają taką możliwość lub jedynie interesują się psami.Uczestnictwo w sekcji może być przydatne studentom planującym pisanie prac związanych z kynologią.

W ramach sekcji kynologicznej planuje się omawianie zagadnień związanych m. in.: z pochodzeniem psów domowych, ich biologią, genetyką, etologią, wychowaniem, użytkowaniem, żywieniem oraz chorobami. Ponadto będzie podejmowana problematyka związana z hodowlą psów rasowych, organizacjami kynologicznymi, rasami psów, tajnikami wystaw psów rasowych, dyscyplinami psich sportów oraz zasadami codziennego życia z psami. Proponuje się w ramach spotkań, zarówno odczyty, dyskusje, jak i zajęcia praktyczne, np. podczas wystaw psów rasowych, oraz zawodów sportowych, a także wspólne rozwiązywanie problemów kynologicznych. W miarę zainteresowań i potrzeb członków sekcji będą zapraszani specjaliści z różnych dziedzin kynologii.

Obecnie Przewodniczącą Sekcji Kynologicznej jest Monika Piekacz.

Opiekunami sekcji są sędziowie kynologiczni: dr Izabella Olejniczak oraz mgr Paweł Boniecki.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapisów i współpracy!