Subskrybuje zawartość

Struktura

 

ZARZĄD KNS roku akademickiego 2015/2016

 

   PRZEWODNICZĄCA –  Agata Wojtecka

◦  WICEPRZEWODNICZĄCA Milena Brzózka

  SEKRETARZ - Iwona Domaszewska

  PEŁNOMOCNIK - Maciej Sierakowski

 

 

KNS ma aktualnie 25 zdeklarowanych członków.

 

Opiekun Koła - dr Marcin Klimski

Koordynatorzy Sekcji Kynologicznej –  dr Izabella Olejniczak i mgr Paweł Boniecki

Koordynatorzy Sekcji Zdrowia Środowiskowego i Neurofizjologii
 –  
dr Irena Grochowska i dr inż. Bożena Sosak-Świderska


Koordynator Sekcji Ekologii Gleby –  mgr Kamil Karaban

Koordynator Sekcji Hydrobiologicznej –  mgr Kamil Karaban