Subskrybuje zawartość

Najlepszy wykładowca Instytutu Ekologii i Bioetyki 2014

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko
5% (10 głosów)
Dr inż. Krzysztof Biernat
1% (1 głos)
Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz
1% (2 głosy)
Prof. dr hab. Gabriela Bujalska-Grűm
0% (0 głosów)
Prof. dr hab. Andrzej Kulczycki
1% (2 głosy)
Prof. dr hab. Jerzy Macewicz
0% (0 głosów)
Prof. dr hab. Krzysztof Opaliński
3% (5 głosów)
Prof. dr hab. Janusz Uchmański
1% (2 głosy)
Dr hab. Grzegorz Makulec
4% (8 głosów)
Dr hab. Jacek Tomczyk
6% (11 głosów)
Dr Anna Augustyniuk-Kram
0% (0 głosów)
Dr Dariusz Bukaciński
4% (7 głosów)
Dr Grzegorz Embros
1% (2 głosy)
Dr Anita Ganowicz-Bączyk
5% (10 głosów)
Dr Irena Grochowska
3% (6 głosów)
Dr Edward Grott
1% (2 głosy)
Dr Krassimira Ilieva-Makulec
2% (3 głosy)
Dr Maciej Jabłoński
3% (5 głosów)
Ks. Dr Ryszard Sadowski
0% (0 głosów)
Dr Jan Sandner
0% (0 głosów)
Ks. dr Antoni Skowroński
0% (0 głosów)
Dr Bożena Sosak- Świderska
15% (29 głosów)
Ks. mgr Jacek Czartoszewski
2% (3 głosy)
Dr Agnieszka Klimska
1% (2 głosy)
Dr Marcin Klimski
0% (0 głosów)
Dr Izabela Olejniczak
10% (19 głosów)
Dr Wojciech Wojtal
2% (4 głosy)
Dr Michał Latawiec
3% (5 głosów)
Ks. mgr Jacek Czartoszewski
2% (3 głosy)
Mgr Paweł Boniecki
7% (13 głosów)
Mgr Paulina Grzelak
1% (2 głosy)
Mgr Maciej Sierakowski
16% (31 głosów)
Mgr Izabela Samson-Bręk
0% (0 głosów)
Mgr Dobrochna Szlesińska-Koryto
0% (0 głosów)
Mgr Magda Terlecka
2% (4 głosy)
Mgr Anna Sut
0% (0 głosów)
Mgr Dorota Zagonczyk
0% (0 głosów)
Razem głosów: 191