Subskrybuje zawartość

Nowy Zarząd KNS

W na Walnym Zebraniu KNS 7.10.2013 r. wybrany został nowy Zarząd w składzie:
Przewodnicząca – mgr Magdalena Terlecka
Wiceprzewodnicząca – mgr Dorota Zagończyk
Sekretarz – mgr Anna Sut

Gratulujemy nowemu Zarządowi!