Subskrybuje zawartość

Konferencja Naukowa KNS "Interdyscyplinarnie o ochronie i zmianach klimatu" szczegóły i PROGRAM

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Sozologów UKSW pragnę zaprosić Państwa na Konferencję Naukową Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu, która odbędzie się 25 listopada 2013 roku o godzinie 14:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sali 314 bud. 21 (kampus ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa).

Zakres tematyczny konferencji to zagadnienia związane z klimatem, jego zmianami i ochroną. Celem Konferencji jest pokazanie możliwości wieloaspektowego (interdyscyplinarnego) podejścia do problemów klimatycznych (sozologia, ekologia, prawo, socjologia, ekonomia, filozofia, etyka itd.). 

PROGRAM KONFERENCJI
„Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu ”

SESJA I
14.00 – 15.45
Prowadzący: Magdalena Terlecka, Maciej Sierakowski
14.00 – 14.15 Rejestracja uczestników
14.15 – 14.30 Rozpoczęcie Konferencji
14.30 – 14.45 Maciej Sierakowski „Zmiany klimatu”
14.45 – 15.00 Magdalena Klaudia Terlecka „Wpływ zmian klimatu na awifaunę Polski”
15.00 – 15.15 Arkadiusz Marek Tomczyk „Pogoda ekstremalnie ciepła w Ny – Alesund (NW Spitsbergen)”
15.15 – 15.30 Paweł Stępień „Analiza ekologiczno – ekonomiczna zasilania silnika samochodu osobowego benzyną oraz gazem LPG”
15.30 –15.45 Michał Sułkowski „Zrównoważony transport publiczny jako element polityki m. st. Warszawy w celu przeciwdziałania zmianom klimatu”
15.45 – 16.05 PRZERWA

SESJA II
16.05 – 17.50
Prowadzący: Anna Mirecka, Robert Mieczkowski
16.05 – 16.20 Robert Mieczkowski „Problem zmian klimatycznych jako element politycznego dyskursu, narzędzie budowania opozycji i polityczny oręż”
16.20 – 16.35 Piotr Czerwiński „Obraz słynnej zimy stulecia z przełomu lat 1978/79 w relacjach z pracy warszawskiej”
16.35 – 16.50 Barbara Świtalska „Zmiany klimatyczne. Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.”
16.50 – 17.05 Paweł Więckowski „Co by było gdyby, czyli historia Konferencji Klimatycznych”
17.05 – 17.20 Agnieszka Klimska „Wyzwania filozoficzno – etyczne w kontekście zmian klimatu”
17.20 – 17.35 Aleksandra Kleśta „Etyczny aspekt zmian klimatu wg. Stephana Gardinera”
17.35 – 17.50 Marcin Klimaski „Edukacja jako narzędzie kształtowania społecznych postaw wobec zmian klimatu”
17.50 – 18.10 PRZERWA

SESJA III
18.10 – 19.50
Prowadzący: Aleksandra Kleśta, Robert Paprocki
18.10 – 18.25 Łukasz Nowicki „Zielony klimat – działania edukacyjne oraz technologie dla ochrony środowiska”
18.25 – 18.40 Dorota Zagończyk „Zmiany klimatu a zasoby wodne”
18.40 – 18.55 Anna Sut „Sektor energetyczny w dobie zmian klimatycznych”
18.55 – 19.05 Robert Paprocki „Biotechnologia w odniesieniu do zmian klimatycznych”
19.05 – 19.20 Urszula Sadowska „Adaptacja do zmian klimatycznych – działania na szczeblu lokalnym na przykładzie miasta EŁK”
19.20 – 19.35 Małgorzata Kaniewska „Efekt rozpoznawalnej ofiary czyli jakie czynniki, mogą wpływać na decyzje o podjęciu działań na rzecz ochrony klimatu”
19.35 – 19.50 Dyskusja
19.50 Zakończenie konferencji

                Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy i prelegenci otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji oraz o wygłoszeniu referatu.

              Ewentualne pytania proszę kierować na termagdalena@gmail.com.

Zapraszam do udziału w Konferencji biernych słuchaczy.                     

Z poważaniem

mgr Magdalena Terlecka

Przewodnicząca KNS