Subskrybuje zawartość

KONFERENCJA "RÓŻNORODNIE O BIORÓŻNORODNOŚCI"

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Koła Naukowego Sozologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragnę zaprosić Państwa na Konferencję Naukową „Różnorodnie o bioróżnorodności”, która odbędzie się 19.12.2013 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w sala 201 bud. 23 godz. 9-17 (kampusie ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3).

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia związane z bioróżnorodnością, interdyscyplinarnym ujęciem zagadnienia bioróżnorodności oraz problem, metodami i koniecznością jej ochrony.

Konferencja skierowana jest do doktorantów i studentów różnych dyscyplin naukowych zajmujących się zagadnieniami wchodzącymi w zakres i tematykę bioróżnorodności (ochronę środowiska, ekologię, sozologię, filozofię, etykę itd.).

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przysłanie zgłoszenia do dnia 10.12.2013 roku na adres kns@uksw.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię i nazwisko, ośrodek naukowy i kierunek studiów), tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt referatu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych prelegentów, spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane wystąpienia, które wezmą udział w konferencji. Referat powinien trwać 15 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy i prelegenci otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji oraz o wygłoszeniu referatu.

W późniejszym czasie podamy informacje dotyczące ewentualnej publikacji po konferencyjnej oraz opłaty za tą publikację. Szczegółowy program konferencji zamieszczony zostanie na stronie www.kns.uksw.edu.pl po 10.12.2013 roku.

Zapraszam do udziału w Konferencji zarówno prelegentów jak i biernych słuchaczy, istnieje możliwość przedstawienia także Posterów.

 

Z poważaniem

mgr Magdalena Terlecka

Przewodnicząca KNS