Subskrybuje zawartość

PROGRAM KONFERENCJI "RÓZNORODNIE O BIORÓZNODNOŚCI" 19.12.13

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
KOŁO NAUKOWE SOZOLOGÓW
Ul Wóycickiego 1/3 bl.19, 01-938 Warszawa
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KNS
„Różnorodnie o bioróżnorodności ”
19 grudnia 2013r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,
Aula 201 bud. 23

SESJA I
Aula 201 bud. 23
9.00 – 11.15
Prowadzący: Anna Mirecka, Maciej Sierakowski

9.00 – 9.15
Rejestracja uczestników
9.15 – 9.30
Rozpoczęcie Konferencji
9.30 – 9.45
Magdalena Terlecka (UKSW w Warszawie) „Wind power stations - influence on the biodiversity with particular reference to birds – Wpływ elektowni wiatrowych na populacje ptaków”
9.45 – 10.00
Luiza Tylec (SGGW w Warszawie) „Bioróżnorodność i świadczenia środowiskowe”
10.00 – 10.15
Dorota Zagończyk (UKSW w Warszawie) „Różnorodność Morza Bałtyckiego”
10.15 – 10.30
Maciej Sierakowski (UKSW w Warszawie) „Wyginięcie Dinozaurów - największa w historii zmiana bioróżnorodności fauny na Ziemi”
10.30 – 10.45
Łukasz Nowicki (UKSW w Warszawie) „Restytucja wymarłych gatunków w kontekście przywracania bioróżnorodności na przykładzie gatunku Tur Bos primigenius”
10.45 – 11.00
Ewa Karaban, Kamil Karaban (UKSW w Warszawie) „Znaczenie różnorodności biologicznej bezkręgowców w systemie glebowym”
11.00 –11.15
Aleksandra Kleśta (UKSW w Warszawie) „Znikąd donikąd? Spojrzenie Kunickiego – Goldfingera na celowość i kierunkowość ewolucji biologicznej”
11.15 – 11.20
PRZERWA

SESJA II
Aula 201 bud. 23
11.20 – 12.45
Prowadzący: Magdalena Terlecka, Łukasz Nowicki

11.20 – 11.30
Adam Lis (PJWSTK w Warszawie), Magdalena Terlecka (UKSW w Warszawie) „Colorful sea slugs - Różnorodność różnorodności biologicznej – ślimaki nagoskrzelne”
11.30 – 11.45
Paweł Mazurkiewicz (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie) „Myrmekofauna”
11.45 – 12.00 Oliwia Karpińska, Mateusz Grzębkowski (SGGW w Warszawie) „Znaczenie dzięcioła czarnego Dryocopus maritus w ekosystemach leśnych na przykładzie Lasów Sobiborskich”
12.00 – 12.15
Michał Sułkowski (UKSW w Warszawie) „Ocena oddziaływania na środowisko jako mechanizm ochrony różnorodności biologicznej”
12.15 – 12.30
Katarzyna Stępkowska (UKSW w Warszawie) „Bioróżnorodność w badaniach nad płcią”
12.30 – 12.45
Justyna Stępkowska (UKSW w Warszawie) „International Classification of Functioning Disability and Health – bioróżnorodność w klasyfikacji medycznej”
12.45 – 12.50 PRZERWA

SESJA III
Aula 201 bud. 23
12.50 – 14.50
Prowadzący: Aleksandra Kleśta, Michał Sułkowski

12.50 - 13.05
Bożena Sosak – Świderska (UKSW w Warszawie) „Bioróżnorodnie o mikrowarstwie powierzchniowej zbiorników wodnych”
13.05 – 13.20
Anna Kempa – Dymińska (UŁ Łódź) „Chronione oznaczenia geograficzne oraz chronione nazwy pochodzenia jako prawne narzędzie ochrony bioróżnorodności”
13.20 – 13.35
Grzegorz Iwanicki (UMCS w Lublinie) „Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na ekosystemy wybranych obszarów chronionych w Polsce”
13.35 – 13.50
Małgorzata Karczyn, Klaudia Kardynał, Piotr Wasik (UO Opole) „Handel dzikimi roślinami i zwierzętami zagrożeniem dla różnorodności biologicznej”
13.50 – 14.05
Jadwiga Dudczyk, Karolina Michalik, Emilia Nylec (PWSZ w Tarnowie) „Rozwój zrównoważony a ochrona różnorodności biologicznej”
14.05 – 14.20
Aleksandra Kondrat (UMK w Toruniu) „Problem ekologii głębokiej Arne Naessa”
14.20 – 14.35
Izabela Podgórska (UP w Lublinie) „Różnorodność a środki ochrony roślin. Antagonistyczne drożdże w walce z fitopatogenami”
14.35 – 14.50
Justyna Ślęzak, Magorzata Skrabacz, Emilia Pyzdek, Monika Mroczek (PWSZ w Tarnowie) „Wpływ regulacji rzecznych na bioróżnorodność makrobezkręgowców bentosu – praca badacza na przykładzie potoku Pluskawka ”
14.50 – 14.55 PRZERWA

SESJA IV
Aula 201 bud. 23
14.55 – 17.00
Prowadzący: Anna Sut, Bożena Sosak – Świderska

14.55 - 15.10
Michał Karczmarz, Mateusz Drwal (PWSZ w Tarnowie) „Znaczenie różnorodności genetycznej u zwierząt hodowlanych Polsce”
15.10 – 15.25
Małgorzata Karczyn, Klaudia Kardynał, Piotr Wasik (UO Opole) „Wymieranie zwierząt w Polsce – stan i perspektywy”
15.25 – 15.40
Piotr Pilczewski (US Szczecin) „Hybrydyzacja międzygatunkowa u północnoamerykańskich Lampropeltini (Serpntes,; Colubridae; Columbriae)”
15.40 – 15.55
Anna Nowosiad (UO Opole) „Nietypowe środowisko bytowania muchówek”
15.55 – 16.10
Rafał Kowalski (US Szczecin) „Przetrwać, rozmnażać się i zdominować”
16.10 – 16.25
Anna Sut (UKSW w Warszawie) „Zdumiewający świat zwierzęcych zachowań”
16.25 – 16.40
Anna Gębalska – Berekets (UKSW w Warszawie) „Ludzie jako Bogowie. Bioetyczne eksperymenty medyczne jedyna szansą na zachowanie bioróżnorodności”
16.40 – 17.00
Dyskusja
17.00
Zakończenie konferencji