Subskrybuje zawartość

Styczniowy cykl warsztatów popularnonaukowych KNS

 

KS organizuje cykl warsztatów popularnonaukowych.

Pierwsze warsztaty odbędą się we wtorki: 14.01 i 28.01,

salę 1929 mamy do dyspozycji w godzinach 16.30 - 19.30.

Zapraszamy do udziałuczynnego doktorantów i studentów,

jeszcze są wolne miejsca. Referat 15 - 20 minut + 10 minut dyskusji.

Tematyka warsztatów dotyczy: ekologii, solzologii,

ochrony środowiska, etyki środowiskowej, ekofilozofii i wszystkich

zagodnień dotyczących aktualnych problemów środowiskowych.

Zainteresowanych czynnym udziałem proszę o kontakt mailowy

kns@uksw.edu.pl lub termagdalena@gmail.com.

Słuczaczy chcących otrzymać zaświadczenia udziału,

także proszę o zgłoszenie mailem imienia i nazwiska,

aby organizatorzy mogli przygotować odpowiwdnie zaświadczenia. 

Już jutro zapraszamy na warsztaty popularnonaukowe KNS!

14.01.2014 Start o 17.00, sala 1929.

Porozmawiamy o:

*Roli lasu w polskiej literaturze - mgr Aleksandra Kleśta,

*Wpływie rtęci na środowisko - mgr Dorota Zagończyk,

*Problemie pestycydów - mgr Anna Sut,

*Toksyczności produktów Made in China - mgr Magdalena Terlecka,

*Korzyściach z alternatywnych źródeł transportu - Michał Sułkowski i Łukasz Nowicki

28.01.2014 start 17.00, sala 1929 bud 19 kampus Wóycickiego, warsztaty przeprowadzą:

Już jutro o 17.15 w sali 1929 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu warsztatów popularnonaukowych KNS.

1. "Detergenty i ich wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne" mgr Anna Sut

2. "Zachowania altruistyczne w świecie zwierząt" mgr Dorota Zagończyk

3. "Współczesne zagrożenia środowiskowe na przykładzie zanieczyszczenia hałasem" mgr Maciej Sierakowski

4. "Puszcze Mazowieckie - piękno przyrody oraz ochrona fauny i flory" mgr Aleksandra Kleśta

5. "Biopolityka" mgr Robert Mieczkowski

6. "Czy testy toksyczności na ssakach są etyczne?" mgr Magdalena Terlecka

W trakcie w/w warsztatów poruszone zostaną min. zagadnienia:

toksyczności różnych substancji dla środowiska i zdrowia ludzi,

zrównoważonego transpoetu, biopolityki, etyki Alberta Schweitzera.

Przewodnicząca KNS

mgr Magdalena Terlecka