Subskrybuje zawartość

PROGRAM KONFERENCJI "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ- IDEA CZY KONIECZNOŚĆ" 20.01.2014

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS

„Zrównoważony Rozwój – idea czy konieczność?”

20 stycznia 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

(kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3).

Aula 314 budynek 21.

 

SESJA I 13:05 – 14:55

(AULA 314 bud. 21)

Prowadzący: Aleksandra Kleśta, Maciej Sierakowski

 

13:05 – 13:10

Rozpoczęcie Konferencji

13:10 – 13:25

Filip Harasimuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)

„Efficiency of ammonia and phosphorus removal from an aquaculture wastewater by microalgae Chlorella vulgaris as an innovative method in accordance with the rule of sustainable development”

 13:25 – 13:40

Adam Weinert (UP we Wrocławiu) 

„Utrudnienia w czynnościach z zakresu Zrównoważonego Rozwoju”

13:40 – 13:55

Damian Mazur (UPJPII Kraków)

„Samotrawiąca namiętność posiadania, marnotrawstwo i nadprodukcja śmieci”

13:55 – 14:10

Marcin Balana, Emil Mariusz Szymański, Adrian Zabłocki (UE Wrocław), 

„Ochrona pszczół miodnych jako element zachowania ładu środowiskowego”

rozwoju”

14:10 – 14:25

Sandra Wajchmn (UP Poznań) 

„Idea zrównoważonego rozwoju w świetle urządzania lasu i gospodarki leśnej”

14:25 – 14:40

Marcin Balana, Emil Mariusz Szymański, Adrian Zabłocki (UE Wrocław), Sandra Wajchman (UP Poznań)

„Działania marketingowe wspierające szerzenie idei zrównoważonego rozwoju”

14:40 – 14:55

Anna Pinkowicz (UJ Kraków) 

„Ustawa o efektywności energetycznej, jako instrument realizacji polityki zrównoważonego rozwoju”

14:55 – 15:00

 PRZERWA

 

SESJA II 15:00 – 17:15

(AULA 314 bud. 21)

Prowadzący: Anna Mirecka, Łukasz Nowicki

 

15:00 – 15:15

Grzegorz Iwanicki (UMCS Lublin) 

„Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju na przykładzie parków ciemnego nieba”

15:15 – 15:30 

Aleksandra Lewandowska, Marcin Leźnicki (UMK Toruń),

„Zielona architektura jako istotowo ważny element miasta zrównoważonego”

15:30 – 15:45

Magdalena Saczyna 

„Zrównoważony rozwój jako konieczny megatrend i ruch społeczny”

15:45 – 16:00

Marta Mazur (UE Wrocław) 

„ZR jako element CRA na przykładzie KGHM Polska Miedź SA”

16:00 – 16:15

Daria Adamska (UWM Olsztyn) 

„Transport zrównoważony jako jeden z filarów stabilnego rozwoju”

16:15 – 16:30 

Marta Stasiak (UKW Bydgoszcz)

„Zrównoważona polityka zatrudniania w Polsce”

16:30 – 16:45 

Patryk Bukowski (UG Gdańsk) 

„Relacje Polski i Obwodu Kaliningradzkiego FR w kontekście doktryny zrównoważonego rozwoju”

16:45 – 17:00

Beata Belica (UG Gdańsk)

„Polskie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego”

17:00 – 17:15 

Jarosław Świdynski (UWM Olsztyn)

„Wskaźniki zrównoważonego rozwoju województwa warmińsko - mazurskiego”

17:15 – 17:20 

PRZERWA

 

SESJA III 17:20 – 20:20

(AULA 314 bud. 21)

Prowadzący: Anna Sut, Magdalena Terlecka

 

17:20 – 17:35

Robert Mieczkowski (UKSW Warszawa) 

„Cele UE w strategii Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączaniu społecznemu oraz KPR dla Polski jako odpowiedź na kryzys”

17:35 – 17:50

Patryk Gacka (UW Warszawa) 

„Zrównoważony rozwój a polskie prawo konstytucyjne. Ujęcie teoretyczne i praktyczne”

17:50 – 18:05

Maciej Karliński (UKSW Warszawa) 

„Pokój i konflikt i ich wpływ na Zrównoważony Rozwój”

18:05 – 18:20

Michał Sułkowski (UKSW Warszawa) 

„Konstytucyjne znaczenie zasady Zrównoważonego Rozwoju”

18:20 – 18:35

Maciej Sierakowski (UKSW Warszawa)

„Zasada zrównoważonego rozwoju na przykładzie koncerny IKEA”

18:35 – 18:50

Anna Gębalska – Berekets (UKSW Warszawa)

„Wartości duchowe i kulturowe podstawą zrównoważonego rozwoju w twórczości Fiodora M. Dostojewskiego”

18:50 – 19:05

Dorota Zagończyk (UKSW Warszawa)

„Rozwój elektrowni wodnych w Polsce jako przykład ZR w energetyce”

19:05 – 19:20

Aleksandra Kleśta (UKSW Warszawa)

„Zrównoważony rozwój a sublimacja popędów”

19:20 – 19:35 

Anna Sut (UKSW Warszawa)

„Rola sektora bankowego w zrównoważonym rozwoju”

19:35 – 19:50

Magdalena Terlecka (UKSW Warszawa) 

„10 mitów Zrównoważonego Rozwoju”

 

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 19:50 - 20:20

Prowadzący: Dorota Zagończyk