Subskrybuje zawartość

WARSZTATY IEIB 25.02.14

Warsztaty Naukowe Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW

25 luty 2014r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3).
Aula Schumana budynek 21
 
SESJA I 9.00 – 10.30
Prowadzący: mgr Aleksandra Kleśta
9.00 – 9.10
Dyr. IEiB Ks. Prof. dr hab. Zbigniew Łepko 
Otwarcie warsztatów 
9.10 – 9.30
Dr Dariusz Bukaciński 
Awifauna wysp środkowej Wisły: metody badań
9.30 – 9.50
Dr Monika Bukacińska 
Awifauna wysp środkowej Wisły: zagrożenia i działania ochronne
9.50 – 10.10 
Dr Anita Ganowicz-Bączyk 
Główne nurty etyki środowiskowej
10.10 – 10.30
Ks. Prof. Zbigniew Łeko, ks. dr Ryszard Sadowski 
U źródeł Zrównoważonego rozwoju
 
10.30 – 10.45
Przerwa
 
SESJA II 10.45 – 12.05 
Prowadzenie: mgr Magdalena Terlecka
10.45 – 11.05
Dr Krzysztof Biernat 
Metody i systemy oceny jakości paliw zawierających biokomponenty w procesach magazynowania
11.05 – 11.25
Dr Irena Grochowska 
Co to jest NaProTechnology?
11.25 – 11.45
Dr Krassimira Ilieva-Makulec
Nicienie glebowe - małe zwierzęta o dużych możliwościach
11.45 – 12.05
Dr Izabella Olejniczak 
Wpływ antropogenicznych pożarów na faunę glebową tundry
 
12.05 – 12.15 
Przerwa
 
SESJA III 12.15 – 12.55 
Prowadzenie: mgr Anna Mirecka 
12.15 – 12.35
Dr Dominika Dzwonkowska 
Humanistyczne aspekty ochrony środowiska
 12. 35 – 12.55
Prof. Gabriela Bujalska, Leszek Grüm
„Runo leśne na stole nornicy rudej” Jest to wynik kilku lat pracy nad nornicą rudą, jakie prowadziliśmy w terenie obfitującym w runo leśne, czyli w "okolicznościach przyrody”.
 
12.55 – 13.30
Dyskusja
Prowadzenie: mgr Maciej Sierakowski
13.30
Zakończenie Warsztatów