Subskrybuje zawartość

Program: Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS „Konferencja z okazji Światowego Dnia Wody i Międzynarodowego Dnia Lasu ” - 17 marca 2014r. - AKTUALIZACJA!!!

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS

„Konferencja z okazji Światowego Dnia Wody i Międzynarodowego Dnia Lasu ”

Dnia 17 marca 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,

Aula 314  bud. 21

 

SESJA I 13.15.

Prowadzenie: mgr Magdalena Terlecka, mgr Maciej Sierakowski

 

13.15 – 13.30

Filip Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)

  „Application of membrane separation biomass from microalge”

13.30 – 13.45

Filip Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)

  "Innovative biotechnological methods of purifying water using mussel Corbicula fluminae- analysis of the literature"

13.45 – 14.00

Patryk Bukowski (UG Gdańsk)

"Konsekwencje katastrofy ekologicznej Jeziora Aralskiego dla rejonu Azji Środkowej"

14.00 – 14.15

Łukasz Stelmaszczyk (UŁ Łódź)

"Realizacja inwestycje budowlanych na terenach leśnych"

14.15 – 14.30

 Katarzyna Dziewulska (UKSW Warszawa)

"Eko-rzecznik prasowy i Eko-informacje"

14.30 – 14.45

 Beata Belica (UG Gdańsk)

 "Implikacje konfliktu o wodę na Bliskim Wschodzie"

14.45 – 15.00

Łukasz Tyburski (UP Poznań)

"Kampinoski PN - lasy wczoraj, dziś i jutro"

15.00 – 15.15

Agnieszka Listosz (UP Lublin)

"Biomasy nadziemia młodników sosnowych na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych Puławy S.A. w kontekście wykorzystania na cele energetyczne"

15.15 – 15.30

PRZERWA

 

SESJA II 15.30

Prowadzenie:mgr Aleksandra Kleśta,  mgr Anna Mirecka

 

15.30 – 15.45

Viktoria Rachyńska

"International protection of transboundary watercourses (by the example of Bystroe Canal Case (Romania vs Ukraine)"

15.45 – 16.00

Jakub Jakubowski, Tomasz Noga (UP Poznań)

"Technologie pozyskiwania biomasy leśnej przeznaczanej na cele energetyczne"

16.00 – 16:15

Agata Staszak (UAM Poznań)

"Rola fitoplanktonu  w zbiornikach wodnych i jego wykorzystanie w monitoringu środowiska przyrodniczego"

16.15 – 16.30

 Tomasz Noga, Jakub Jakubowski, Wojciech Borzyszkowski (UP Poznań)

"Ocena możliwości wykorzystania wybranych modeli predykcyjnych w gospodarce leśnej związanej z handlem surowcem drzewnym"

16.30 – 16.45

Aleksandra Kleśta (UKSW Warszawa)

„Puszcza Zielona – ochrona fauny i flory oraz piękno przyrody”

16.45 – 17.00

Justyna Szydłowska (UWM Olsztyn)

"Biota porostów rezerwatu "Dolina rzeki Wałszy"

17.00 – 17:15

Kamil Porowski (UP-H Siedlce)

"Rola wody w organizmie zwierząt"

17.15 – 17.30

Dariusz Grygo (UWM Olsztyn)

 "Możliwości i obszary stosowania taranów wodnych w obecnych warunkach polskich"

17.30 – 17.40

Przerwa

 

Sesja III 17.40

Prowadzenie:mgr Anna Sut, mgr Dorota Zagończyk

 

17.40 – 17.55

Magdalena Borowska (UP-H Siedlce)

"Oblicza zmian klimatu , w stosunku do wody i rolnictwa"

17.55 – 18.10

Paulina Tomczykowska (UMK Toruń)

"Usługi noclegowe na obszarach cennych przyrodniczo w miastach na przykładzie Szkoły Leśnej na Barbarce w Toruniu"

18.10 – 18:250

Maciej Sierakowski (UKSW Warszawa)

„Metody uzdatniania i oczyszczania wody”

18.25 – 18.40                                               

Monika Gąsowska (SGGW Warszawa)

"Ocena funkcjonowania jazów piętrzących na terenie Puszczy

Kampinoskiej"

18.40 – 18.55

Anna Gębalska – Berekets (UKSW Warszawa)

"Motywy roślinne i wodne w wybranych utworach Tarasa Szewczenki"

18.55 – 19.10

Anna Sut (UKSW Warszawa)

„Czy czeka nas kryzys wodny? Woda pitna i jej znaczenie”

19.10 – 19:25

Magdalena Terlecka (UKSW Warszawa)

"Konflikt na styku ochrona przyrody a ochrona przeciw powodziowa"

19.25 – 19.40

Dorota Zagończyk (UKSW Warszawa)

Woda żywioł niepokorny
19.40 – 20.00

Dyskusja i zakończenie konferencji

Prowadzenie: mgr Anna Sut