Subskrybuje zawartość

Program konferencji "Praktyczna Filozofia Przyrody"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS
„Praktyczna Filozofia Przyrody ”
Dnia 27 marca 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,
Sala 201 bud. 23

11:00 – 11:10
Otwarcie Konferencji

SESJA I
Prowadzenie: mgr Aleksandra Kleśta

11.10 – 11.25
Katarzyna Bobrowicz (UW Warszawa)
„Wykluczenie światów zwierzęcych i zawłaszczenie Umgebung. Refleksje w świetle Pasaży Jakoba von Uexkulla”

11.25 – 11.40
Waldemar Gajewski (Wszechnica Polska Warszawa)
„Złota proporcja jako wzorzec filozofii przyrody”

11.40 – 11.55
Filip B. Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)
„The ecological crisis in terms of scientific and technical progress”

11.55 – 12.10
Ryszard Bobrowicz (UW Warszawa)
„Kiedy pomoc niszczy – o ujemnych skutkach transponowania pragnień na koty”

12.10 – 12.25
ks. Mirosław Twardowski (UR Rzeszów)
„Krótko o holizmie i redukcjonizmie we współczesnej ekologii”

12.25 - 12.40
Justyna Figas-Skrzypulec (UPJPII Kraków)
„Praktyczna teologia przyrody – między filozofią a objawieniem”

12.40 – 12.55
Dyskusja
12.55 – 13.10
PRZERWA

SESJA II
Prowadzenie: mgr Magdalena Terlecka

13.10 – 13.25
Elwira Żołobowska (UKSW Warszawa)
„Praktyczna Filozofia w medycynie”

13.25 – 13.40
Ilona Kachniarz (UMK Toruń)
„Jak filozofia przyrody wkracza do estetyki? Na przykładzie koncepcji estetycznej Gernota Böhmego”

13.40 – 13.55
Katarzyna Kociniewska (UTP Bydgoszcz)
„Zmiany klimatu-propaganda strachu i spisek korporacji czy realne zagrożenie?”

13.55 – 14.10
Wiktoria Raczyńska (UWr Wrocław)
„Struktura instytucjonalno-prawna organów ochrony środowiska w Polsce”

14.10 – 14.25
Adam Fedyniuk (UMK Toruń)
“Filozofia w służbie ochrony środowiska – Rola nurtu STS w dyskursie nt. zmian klimatycznych”

14.25 – 14.40
Agnieszka Iwan (UPH Siedlce)
„Środowisko województwa podlaskiego o unikalnych walorach przyrodniczych”

14.40 – 14.55
Dyskusja

14.55 – 15.10
PRZERWA

SESJA III
Prowadzenie: mgr Dorota Zagończyk

15.10 – 15.25
Kamil Porowski (UPH Siedlce)
„Ochrona zasobów genetycznych bydła w Polsce”

15.25 – 15.40
Rafał Iwan (UPH Siedlce)
„Rodzime rasy świń objęte programem ochrony zasobów genowych”

15.40 - 15.55
Aleksandra Kleśta (UKSW Warszawa)
„Filozofia przyrody Michała Hellera”

15.55 – 16.10
Anna Gębalska-Berekets (UKSW Warszawa)
„Fiodor M. Dostojewski i Lew N. Tołstoj - dwa filozoficzne spojrzenia na istotę ludzkiej natury”

16.10 – 16.25
Dominika Dzwonkowska (UKSW Warszawa)
„Przemiany relacji człowiek-zwierzę w myśli ekofilozoficznej”

16.25 – 16.40
Magdalena Terlecka (UKSW Warszawa)
„Alberta Schweitzera etyka czci dla życia a praktyczna filozofia przyrody Klausa Meyer –Abicha”

16.40 – 16.55
Dorota Zagończyk (UKSW Warszawa)
„Ekologiczny wymiar dobra wspólnego”

16.55 – 17.30
Dyskusja i zakończenie konferencji