Subskrybuje zawartość

Wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce - program Konferencji 9.04.2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS

„Wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce ”

Dnia 9 kwietnia 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,

Aula 201 bud. 23

 

SESJA I

Prowadzenie: mgr Magdalena Terlecka

 

11.00 – 11.15

Łukasz Sokołowski (UAM Poznań )

 „Znakowanie produktów ekologicznych jako forma edukacji ekologicznej”

11.15 – 11.30

Piotr Winczewski (Uniwersytet Medyczny Łódź)

 "Świat zwierząt obrazowany w fabułach dydaktycznych zabaw ruchowych"

11.30 – 11.45

Paweł Matulewski (UAM Poznań)

"Turystyka na obszarach leśnych Pojezierze Brodnickiego"

11.45 – 12.00

Ewa Kopeć (Uczelnia Warszawska MSC)

„Znaczenie i rola edukacji ekologicznej w nauczaniu początkowym”

12.00 – 12.15

 Paulina Pękalska, Katarzyna Pielacińska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa)

"Ochrona wód i lasów - edukacja ekolog od przedszkola do szkoły średniej"

12.15  - 12.30

Wojciech Borzyszkowski, Sandra Wajchman (UP w Poznaniu)

„Formy edukacji leśnej realizowane w Lasach Państwowych”

12.30 – 12.45

Dyskusja

12.45 – 13.00

PRZERWA

 

SESJA II

Prowadzenie: mgr Maciej Sierakowski

 

13.00 – 13.15

Małgorzata Karaczyn, Klaudia Kardynał, Piotr Wasik

„Projekt edukacyjny możliwością kształtowania postawy ekologicznej wśród gimnazjalistów”

13.15 – 13.30

Justyna Ślęzak, Emilia Pyzdek, Monika Mroczek, Małgorzata Skrabacz

(PWSZ Tarnów)

"Wpływ edukacji ekologicznej na świadomość ekologiczną społeczeństwa na przykładzie studentów PWSZ w Tarnowie"

13.30 – 13.45

Jacek Mikuła (PWSZ Tarnów)

"Idea utworzenia ścieżki przyrodniczej na obszarze lasku Lipie i jego okolicy"

13.45 – 14.00

Katarzyna Kołaczyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  Warszawa)

„Postawy ekologiczne okiem polskiego seniora”

14.00 – 14.15

Agnieszka Hutniczak (UŚ Katowice)

"Zajęcia w terenie ważnym elementem edukacji ekologicznej"

14.15 – 14.30

Krzysztof Kolenda, Katarzyna Miszczyńska, Mikołaj Kaczmarski (Uniwersytet Wrocławski) „Kształtowanie świadomości przyrodniczej jako czynnik wspomagający ochronę przyrody”

14.30 – 14.45

Dyskusja

14.45 – 15.00

PRZERWA

 

SESJA III

Prowadzenie: mgr Aleksandra Kleśta

 

15.00 – 15.15

Dawid Dopieralski (UAM Poznań)

"Świadomość ekologiczna wśród uczniów szkoły podstawowej"

15.15 – 15.30

Maciej Sierakowski (UKSW w Warszawie)

"Wyzwanaia edukacji ekologicznej"

15.30 - 15.45

Monika Lewandowska, Aleksandra Makohoń (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz)

 „Realia polskiej edukacji ekologicznej. Rzeczywista rola EE w kształtowaniu świadomości ekologicznej”

15.45 – 16.00

Anna Kurzak (Politechnika Częstochowska)

„Zrównoważony produkt wynikiem edukacji ekologicznej społeczeństwa. Studium przypadku”

16.00 – 16.15

Krzysztof Kolenda (Uniwersytet Wrocławski)

„Czynna ochrona miejsc cennych przyrodniczo jako element edukacji przyrodniczej”

16.15 – 16.30

Magdalena Terlecka (UKSW Warszawa)

"10 zasad współczesnej edukacji ekologicznej w myśli Alberta Schweitzera"

16.30 – 16.45

Dyskusja

16.45 – 17.00

PRZERWA

 

SESJA IV

Prowadzenie: mgr Anna Sut, mgr Dorota Zagończyk

 

17.00 – 17.15

Karolina Chwist (UJ Kraków)

     „Praktyczny wymiar ekofilozofii: edukacja ekologiczna, mechanizmy prawno-środowiskowe”

17.15 – 17.30

Marcin Szostakowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) „Edukacja ekologiczna uczniów szkół gimnazjalnych

17.30 – 17.45

Dorota Zagończyk (UKSW Warszawa)

„Rola publikacji popularnonaukowych w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży”

17.45 – 18.00

Anna Sut (UKSW Warszawa)

„Ochrona zwierząt jednym z elementów edukacji ekologicznej”

18.00 – 18.15

Aleksandra Kleśta, Ilona Skoczeń (UKSW Warszawa)

„Przedszkolna edukacja ekologiczna. Realizacja projektu „Jestem ekoprzedszkolakiem” na przykładzie przedszkola na terenie Mazowsza”

18.15 – 18.45

Dyskusja i zakończenie konferencji