Subskrybuje zawartość

Program konferencji Sozologia sytemowa 19 i 20 maj 2014

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS

„Sozologia systemowa ”

Dnia 19 maj 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3

Aula Schumana bud 21

 

SESJA I

                            Prowadzenie:Maciej Sierakowski, Ilona Skoczeń               

12.00

Rozpoczęcie konferencji, rejestracja uczestników

12.15 – 12.30

Ks. Jacek Czartoszewski (UKSW Warszawa)

 

12.30 – 12.45

Ks. Mirosław Twardowski (UR Rzeszów)

" Systemizm” Martina Mahnera i Mario Bungego jako via media między redukcjonizmem i holizmem"

12.45 – 13.00

Łukasz Gawor (Politechnika Śląska Gliwice)

"Wybrane problemy sozologii górniczej na przykładzie Górnego Śląska”

13.00 – 13.15

Roksana Zarychta (Uniwersytet Śląski)

„Zastosowanie wariografii przy tworzeniu trójwymiarowych reprezentacji powierzchni terenu na przykładzie wybranych kopalni piasku”

13.15 – 13.30

Luiza Dawidowicz, Anna Kowalska (UP w Poznaniu)
„Ekologistyka”

13.30 – 13.45

Roksana Zarychta (Uniwersytet Śląski)

„Metody taksonomiczne i ich wykorzystanie w badaniach pokrywy glebowej obszarów piaszczystych”

13.45 – 14.00

Sandra Wajchman, Wojciech Borzyszkowski (UP w Poznaniu)

„Znaczenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych we współczesnej ochronie ekosystemów leśnych”

14.00 – 14.15

Dyskusja

14.15 – 14.30

Przerwa

 

SESJA II

Prowadzenie:Anna Mirecka, Aleksandra Wójtowiec

14.30 – 14.45

Wojciech Borzyszkowski, Jakub Jakubowski, Tomasz Noga  (UP Poznań)

"Akumulacja węgla w biomasie drzewnej jako czynnik regulujący emisję gazów cieplarnianych"

14.45 – 15.00

Jakub Jakubowski (UP Poznań)

„Zmiany zwięzłości gleby spowodowane przejazdem skidera LKT 81 TURBO”

15.00 – 15.15

Jerzy Szydłowski, Wojciech Grzybowski (UG Gdańsk)

"Porównanie procesów degradacji syntetycznego steroidowego estrogenu w środowisku wodnym"

15.15 – 15.30

Anna Kurzak (Politechnika Częstochowska)

"Idea zrównoważonego rozwoju w świetle rozwoju konsumenta zrównoważonego”

15.30 – 15.45

Adam Zajączkowski (Politechnika Częstochowska)

Innowacyjna działalność Oczyszczalni Ścieków Warta S.A.”

15.45 – 16.00

Agata Staszak (UAM Poznań)

"Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska - szanse i zagrożenia"

16.00 – 16.15

Dyskusja

16.15 – 17.00

Przerwa
 

SESJA III

Prowadzenie: Anna Sut, Dorota Zagończyk

17.00 – 17.15

Aleksandra Lewandowska , Daniela Szymańska (UMK Toruń)

„Zanieczyszczenie powietrza jako desymulant zrównoważonego rozwoju w dużych miastach w Polsce”

17.15 – 17.30

Edwin Sieradziński (UW Warszawa)

"Pasożyty a różnorodność biologiczna marginalne zjawisko czy znaczący efekt”

17.30 – 17.45

Joanna Dolińska (UKSW Warszawa)

"Ogniwa paliwowe - marzenia czy rzeczywistość"

17.45 – 18.00

Luiza Dawidowicz, Anna Kowalska, Maciej Wiącek, Mateusz Smorawski (UP w Poznaniu)

"Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym"

18.00 – 18.15

Karol Kierzkowski, Małgorzata Kamińska (UKSW Warszawa)

Kult nieba i sił przyrody w filozofii chińskiej

18.15 – 18.30

Anna Sut (UKSW Warszawa)

"Antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego"

18.30 – 18.45

Magdalena Terlecka (UKSW Warszawa)

„Ekohydrologia narzędziem poprawy cyklu hydrologicznego w ekosystemie miejskim”

18.45 - 19.15

Dyskusja i zamknięcie konferencji

 

Od godziny 19.30 zapraszamy do Klubokawiarni „przystanek Młociny” vis a vis uczelni. Ul. Żubrowa, gdzie będziemy kontynuować rozważania naukowe w trochę innej atmosferze.


 ************************************

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS

„Sozologia systemowa ”

Dnia 20 maj 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3

Aula Schumana bud 21

 

SESJA I

Prowadzenie: Magdalena Terlecka, Maciej Sierakowski

10.30 – 10.45

Filip B. Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)

„Profiles of selected pollutants rapid reduction using microalgae monoculture model”

10.45 – 11.00

Filip B. Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)

“The use of microalgae in the process of reduction of pollutants in the light areas of renewable and natural sources”

11.00 – 11.15

 Barbara Ziemer (UŚ Katowice)

" Tereny poprzemysłowe jako obiekty cenne przyrodniczo”

11.15 – 11.30

Magdalena Terlecka (UKSW Warszawa)

EcologicallyaboutMade ​​in China

11.30 – 11.45

Łukasz Sokołowski (UAM Poznań)

"Znakowanie nowej żywności- aspekty prawne”

11.45 – 12.00

Dawid Krysiński (Uniwersytet Wrocławski)

„Idea zrównoważonego transportu w Polsce: zaczątek istotnej zmiany społecznej, produkt poprawności politycznej czy może nietrafione naśladownictwo Zachodu?”

12.00 – 12.15

Dyskusja

12.15 – 12.45

Przerwa

 

SESJA II

Prowadzenie:Aleksandra Kleśta, Michał Sułkowski

12.45 – 13.00

Viktoria Raczyńska

„Problemy pierwszego etapu udziału społeczeństwo w ocenach oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć”

13.00 – 13.15

Maciej Sierakowski (UKSW Warszawa)

„Ocena zagrożenia hałasem w ekosystemie miejskim”

13.15 – 13.30

Jarosław Świdyński (UWM Olsztyn)

„Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym”

13.30 – 13.45

Jarosław Chról (UMCS)

Wizja przyrody jońskich filozofów, a stan obecny prawodawstwa współczesnych w obliczu awarii elektrowni atomowych w odniesieniu do badań skażeń pochodzenia radiologicznego na biosferę nieożywioną ze szczególnym uwzględnieniem gleb Pojezierza Mazurskiego i Słowacji

13.45 – 14.00

Katarzyna Kociniewska (U T-P Bydgoszcz)

"Główne zagrożenia środowiska glebowego w krajach Unii Europejskiej”

14.00 – 14.30

Dyskusja i zakończenie konferencji