Subskrybuje zawartość

Program konferencji "Badania Młodych Naukowców z zakresu ochrony środowiska" 2 czerwca 2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa KNS

„Badania Młodych Naukowców z zakresu ochrony środowiska ”

Dnia 2 czerwca 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3

 

Rozpoczęcie obrad 9.45

SESJA I

Sala 314 bud 21

Prowadzenie: Magdalena Terlecka

10.00 – 10.15

Iwona Miedzińska (UW Warszawa)

"Najlepsze dostępne technologie jako narzędzie realizacji zasady ZR"

10.15 – 10.30

Aleksandra Lewandowska (UMK Toruń)

"Wdrożenie zrównoważonego rozwoju w miastach z uwzględnieniem przykładów Europejskich”

10.45 – 11.00

Patrycja Maria Kuncman (UJ Kraków)

„Wybrane aspekty odpowiedzialności administracyjnej w prawie ochrony środowiska”

11.00 – 11.15

 Agata Pięt (Politechnika Wrocławska)

"Idee zrównoważonego rozwoju w projektowaniu architektury współczesnych dworców kolejowych"

11.15 – 11.30

Sebastian Chabowski (AWF Kraków)

"Problem czy konieczność turystyki zrównoważonej na podstawie wybranych parków narodowych w Polsce"

11.30 – 11.45

ks. Andrzej Sołtys (Politechnika Rzeszowska)

"Kiedy ZR będzie tylko ideą?"

 11.45 – 12.00

dyskusja

12.15 – 12.30

przerwa

 

SESJA II

Sala 403 bud 23

Prowadzenie:Aleksandra Kleśta

10.15 – 10.30

Justyna Wróbel (Politechnika Łódzka)

„Monitoring stężenia Polonu-210 za pomocą bioindykatorów”

10.30 – 10.45

Filip Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)

„The use of polyculture microalge in environmental protection”

10.45 – 11.00

Mariusz Kociszewski (UW Warszawa)

„Obecność idei zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym”

11.15 – 11.30

Anna Kempa-Dymińska (UŁ Łódź)

" Zrównoważony rozwój jako zasada konstytucyjna"

11.45 – 12.00

Agata Żelaznowska (Politechnika Wrocławska)

" Zrównoważony rozwój projektowanych budynków wielorodzinnych

12.00 – 12.15

Kinga Rybak, Bogusz Modrzewski (SGGW Warszawa)

"Równoważenie przestrzeni otwartych i zainwestowanych we współczesnej urbanistyce”

12.15 – 12.30

Diana Musiał (SGGW Warszawa)

"Zrównoważony rozwój - ogrody miejskie szansą na obcowanie z naturą"

12.30 – 12.45

Weronika Szafrańska (UŚ)

"Kształtowanie definicji zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym i realizacji tej zasady w prawie UE "

12.45 – 13.00

Dyskusja

13.00 – 13.15

Przerwa

 

SESJA III

Sala 314 bud 21

Prowadzenie:Ilona Skoczeń

12.30 – 12.45

Katarzyna Ruszczycka, Anna Mazur, Marzena Płaza (UWM Olsztyn)

"Ogrody wertykalne - nowy, proekologiczny trend w kształtowaniu przestrzeni miejskiej"

12.45 – 13.00

Aneta Jarecka (UR)

"Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w wybranych gminach regionu podkarpackiego"

13.00 – 13.15

Robert Warchoł (UR)

"Dobra praktyka Rolnicza szansą zrównoważonego rozwoju  w rolnictwie na terenie Unii Europejskiej"

13.15 – 13.30

Adam Zajączkowski

„Ekologia infrastruktury sportowej”

13.30 – 13.45

Anna Mazur, Marzena Płaza, Katarzyna Ruszczycka (UWM Olsztyn)

„Ścieżki dydaktyczne jako promocja edukacji ekologicznej”

13.45 – 14.00

Anna Kurzak (Politechnika Częstochowska)

„Zrównoważona komunikacja firmy z pokoleniem Y w mediach społecznościach”

14.00 – 14.15

Dyskusja

14.15 – 14.30

Przerwa

 

SESJA IV

                                               Sala 403 bud 23

Prowadzenie:Aleksandra Wójtowiec, Magdalena Terlecka

13 .15 – 13.30

Marianna Khodakivska (KUL Lublin)

"Zarządzanie ochroną wód w Polsce"

13.30 – 13.45

Eliza Grabowska (ZUT Szczecin)

 "Melioracje jako sposób ochrony ekosystemów mokradeł w mieście”

13.45 – 14.00

Maria Zielińska, Piotr Godyń (UO Opole)

"Biomonitoring aktywny rzeki odry z wykorzystaniem glonów spirogyra sp."

14.00 – 14.15

Veronika Khodakivska (KUL Lublin)

"Las jako niezbędna część życia człowieka"

14.15 – 14.30

Daria Adamska (UWM Olsztyn)

„Waloryzacja lasów w celu zagospodarowania rekreacyjnego”

14.30 – 14.45

Paweł Matulewski (UAM Poznań)

"Turystyka na obszarach leśnych Pojezierza Brodnickiego"

14.45 – 15.00

Edyta Kłusakiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach)

„Odpady w środowisku leśnym na przykładzie wybranego obszaru w mieście Kielce”

15.15 – 15.30

Dyskusja

15.30 – 15.45

Przerwa

 

SESJA V

Sala 314 bud 21

Prowadzenie:Anna Mirecka, Aleksandra Kleśta

14.30 – 14.45

Monika Skobel, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek (SGGW Warszawa)

"Rośliny psychoaktywne w świadomości polskiej młodzieży"

14.45 – 15.00

Dorota Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków)

„Edukacja społeczeństwa polskiego i podnoszenie świadomości ekologicznej”

15.00 – 15.15

Dominika Przybyszewska (UAM Poznań)

„Edukacja ekologiczna w przedszkolu – czyli jak zainteresować trzylatka i czterolatka ochrona środowiska”

15.15 – 15.30

Monika Staniszewska (UŁ Łódź)

„Badania poparcia dla inwestycji w Odnawialne Źródła Energii”

15.30 – 15.45

Michał Sułkowski (UKSW Warszawa)

"Kierunki rozwoju mobilności w mieście"

15.45 – 16.00

Viktoria  Raczyńska

„Wnoszenie i uwzględnianie uwag i wniosków społeczeństwa w ramach ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć”

16.00 – 16.15

Dyskusja

16.15 – 16.30

Przerwa

 

SESJA VI

Sala 403 bud 23

Prowadzenie:Michał Sułkowski,  Maciej Sierakowski

15.30 – 15.45

Tomasz Staniek, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek (SGGW Warszawa)

"Naturalne olejki miętowe jako alternatywa dla syntetycznych substancji przeciwdrobnoustrojowych"

15.45 – 16.00

Krzysztof Juś (UE Poznań)

"Bakterie Paenibacillius jako element biologicznej kontroli patogenów roślin"

16.00 – 16.15

Katarzyna Kulczyńskie (UE Poznań)

"Mikrobiota kiszonek paszowych i jej właściwości antagonistyczne"

16.15 – 16.30

Katarzyna Kociniewska (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz)

"Badania terenowe i laboratoryjne gleby płowej w gminie Zławieś Wielka (kujawsko-pomorskie)”

16.30 – 16.45

Jakub Jakubowski, Tomasz Noga, Wojciech Borzyszkowski (UP Poznań)

„Ocena zwięzłości gleby po przejeździe pojazdu wywozowego Jelcz 642 D34”

16.45 – 17.00

Dyskusja

17.00 – 17.15

Przerwa

 

SESJA VII

Sala 314 bud 21

Prowadzenie: Anna Sut, Magdalena Terlecka

16.30 – 16.45

Edewin Sieradziński (UW Warszawa)

„Stopień poznania krwiopijnych kuczmanów a badania makroekologiczne i epidemiologiczne“

16.45 – 17.00

 Magdalena Terlecka (UKSW Warszawa)

"Występowanie i ochrona popielicy w Polsce"

17.00 – 17.15

Barbara Ziemer (UŚ Katowice)

"Badania flory hałdy środkowej w Jaworznie"

17.15 – 17.30

Dominika Łyczkowska, Karolina Olszewska, Monika Zboracka, Ewa Iwańska, Patrycja Cich (UMK Toruń)

"Występowanie i zagrożenia widłaków Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego"

17.30 – 17.45

Anna Kowalska, Luiza Dawidowicz, Marek Lorenc (UP w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)
„Wybrane parki zabytkowe Poznania”

17.45 – 18.00

Maciej Sierakowski (UKSW Warszawa)

Jakość zdrowotna żywności

18.00 – 18.15

Anna Sut (UKSW Warszawa)

"Wartość przyrody w ujęciu Konrada Lorenza"

18.15 – 18.45

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

SESJA VIII

Sala 403 bud 23

Prowadzenie:Dorota Zagończyk, Aleksandra Kleśta

17.15 – 17.30

Wojciech Borzyszkowski (UP w Poznaniu, Wydział Leśny)

„Stan wiedzy na temat alokacji biomasy rodzimych gatunków dębu (Quercus spp.) w świetle dotychczasowych badań”

17.30 – 17.45

Grzegorz Wróbel, Stanisław Huruk, Alicja Huruk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Świętokrzyski Park Narodowy)

„Analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowań Carabidae (Coleoptera) w lesie górskim Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

17.45 – 18.00

Paweł Przybyszewski

„Nauka Twoja Przyszłością, czyli komercjalizacja badań naukowych”

18.00 – 18.15

Sylwia Cichoń (Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie)

„Picea pungensf. glauca na terenie  miasta Krakowa”

18.15 – 18.30

Dorota Zagończyk (UKSW Warszawa)

"Kwestia ekologiczna w encyklikach społecznych"

18.30 – 19.00

Dyskusja i zakończenie konferencji

Od godziny 19.15 zapraszamy do Klubokawiarni „przystanek Młociny” vis a vis uczelni. Ul. Żubrowa, gdzie będziemy kontynuować rozważania naukowe w trochę innej atmosferze.