Subskrybuje zawartość

Program Konferencji "Problemy ochrony środowiska w badaniach młodych naukowców" 13.11.2014

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KNS

„Problemy ochrony środowiska w badaniach młodych naukowców ”

13 listopada 2014r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,

Aula 327  bud. 21

 

10.30 – 10.45

 Rejestracja uczestników i rozpoczęcie konferencji

 

SESJA I

10.45 – 12.40

Prowadzący:Anna Mirecka, Maciej Sierakowski

 

10.45 – 11.00

Filip Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek(ZUT Szczecin)

The use of membrane separation processes in water treatment

11.00 – 11.15

Aleksandra Lewandowska(UMK Toruń)

Ekoturystyka jako przykład turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu

11.15 – 11.30

Magdalena Terlecka(UKSW Warszawa)

Współczesna ochrona środowiska dziedzictwem Schweitzerowskiej etyki czci dla Życia

11.30 – 11.45

Katarzyna Sabura(UP Wrocław)

Oddziaływania skumulowane w kontekście ocen oddziaływania na środowisko – identyfikacja problemu

11.45– 12.00

Viktoria Raczyńska

Wnoszenie i uwzględnienie uwag i wniosków społeczeństwa w ramach ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć

12.00 – 12.15

Łukasz Nowicki(UKSW Warszawa)

Edukacja ekologiczna w SSP 272 na Mokotowie

12.15 – 12.30

Katarzyna Pielacińska(APS Warszawa)

Zaśmiecenie lasów jako jeden z rażących problemów ochrony środowiska

12.30 – 12.40

Dyskusja

12.40 - 13.00

Przerwa

 

SESJA II

13.00 – 14.40

Prowadzący: Magdalena Terlecka, Łukasz Nowicki

13.00 – 13.15

Jarosław Świdyński(UWM Olsztyn)

Racjonalna gospodarka leśna jako narzędzie ochrony lasów w Polsce

13.15 – 13.30

Paulina Pękalska(APS Warszawa)

Efekt cieplarniany – poważny problem ochrony środowiska

 

 

 

13.30 – 13.45

Arkadiusz Marek Tomczyk(UAM Poznań)

Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka

13.45 – 14.00

 Agnieszka Majkowska(UAM Poznań)

Wpływ zróżnicowania użytkowania terenu na rozkład temperatury powierzchni Ziemi na obszarach miejskich (na przykładzie Poznania)

14.00 – 14.15

Mariusz Kociszewski(UW, SGH Warszawa)

Prawo gospodarcze a ochrona środowisko - nowy obszar badawczy

14.15 – 14.30

Patryk Gacka(UW Warszawa)

Zanieczyszczenie przemysłowe w orzecznictwie międzynarodowych organów sądowych. Implikacje dla państw i jednostek

14.30 – 14.40

Dyskusja

14.40 - 14.55

Przerwa

 

SESJA III

14.55 – 17.15

Prowadzący: Bożena Sosak- Świderska, Aleksandra Kleśta

14.55 – 15.10

Natalia Sławińska(UWM Olsztyn)

Ochrona środowiska a rozwój

15.10 -  15.25

Bożena Sosak – Świderska, Maciej Sierakowski, Magdalena Terlecka, Aleksandra Kleśta  (UKSW Warszawa)

Zagrożenia dla zbiorników wodnych w miejscowościach turystycznych.

Pierwsze wyniki badań w ramach projektu badawczego: „Stan ekologiczny zbiorników wodnych w miejscowościach turystycznych (na przykładzie miasta Giżycko)”

15.25 – 15.40

Maciej Sierakowski(UKSW Warszawa)

Mykotoksyny w żywności

15.40 – 15.55

Wojciech Borzyszkowski, Paweł Błaszczyk, Mieczysław Turski(UP Poznań)

Wpływ pozycji biosocjalnej drzew na podstawowe cechy biometryczne drzewostanów dębu szypułkowego (Quercus robur L.)

15.55 – 16.05

Patrycja Słodownik(UKSW Warszawa)

Całkowite, biotyczne i abiotyczne zużycie tlenu przez plaże wiślane w latach 2009 - 2012

 16.05 - 16.20

Ilona Skoczeń, Aleksandra Kleśta(UKSW Warszawa)

Popularyzacja zachowań proekologicznych w Polsce

16.20 – 16.35

Małgorzata Kamińska, Karol Kierzkowski(UKSW Warszawa)

Etyka egalitarystyczna P. Taylora, a ochrona środowiska

16.35 – 16.50

Anna Gębalska – Berekets

"Gleba rosyjska"-jedną z dróg rozwoju środowiska społeczeństwa rosyjskiego i ochrony jego wartości w światopoglądzie F.M. Dostojewskiego

16.50– 17.05

Dorota Zagończyk(UKSW Warszawa)

Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych w Polsce

17.05 – 17.15

 Dyskusja

17.15

Zakończenie konferencji