Subskrybuje zawartość

Zaproszenie na konferencję naukową "EKOLOGIA - EDUKACJA - ETYKA" 21.04.2015

Koło Naukowe Sozologów zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ekologia-Edukacja- Etyka”. Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. na UKSW w Warszawie. Na konferencje będą przyjmowane referaty z zakresu edukacji ekologicznej i etyki ekologicznej. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców: studentów, doktorantów i doktorów. Warunkiem uczestnictwa czynnego – wygłoszenia referatu - jest przysłanie zgłoszenia do 27.03.2015 r. do godz. 23:59 na adres pawel.szczepanczyk@vip.onet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: dane prelegenta (imię i nazwisko, ośrodek naukowy i kierunek studiów), tytuł wystąpienia, krótki abstrakt referatu oraz informację czy są Państwo zainteresowani publikacją pokonferencyjną. Informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 2 kwietnia 2015. Referat powinien trwać 15 minut. Za udział w każdej naszej konferencji zarówno prelegenci jak i słuchacze otrzymują stosowne zaświadczenie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Po ustaleniu programu konferencji zostanie on zamieszczony na stronie www.kns.uksw.edu.pl oraz przesłany do prelegentów do dnia 10 kwietnia 2015. Prawdopodobnie będzie możliwość wydania publikacji (pracy zbiorowej) pokonferencyjnej – koszt na jednego autora będzie uzależniony od liczby chętnych, będzie się wahał najprawdopodobniej od 70 – 100 zł, w kwotę tą wliczony jest koszt wydawniczy oraz 3 egzemplarze autorskie. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych konferencjach (prelegentów i słuchaczy) przedstawicieli różnych nauk. Łącząc wyrazy szacunku mgr Paweł Szczepańczyk Komitet Organizanizacyjny