Subskrybuje zawartość

Program Konferrencji "Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska" 17.03.2015

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa KNS

„Interdyscyplinarnie o ochronie środowiska ”

17 marzec 2015r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,

Aula 201 bud. 23

 

10.45

Rejestracja uczestników i rozpoczęcie konferencji

SESJA I

10.55 – 12.40

Prowadzący: Aleksandra Kleśta, dr Bożena Sosak - Świderska

 

10.55 – 11.10

Agnieszka Hutniczak, Daria Kogut, Aldona K. Uziębło

(UŚ Katowice, Politechnika Śląska Gliwice)

Gatunki inwazyjne roślin w środowisku przyrodniczym a świadomość ekologiczna społeczeństwa

11.10 – 11.25

Łukasz Sokołowski(UAM Poznań)

Nowa żywność, a ochrona środowiska

11.25 – 11.40

Aleksandra Lewandowska(UMK Toruń)

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument zrównoważonego rozwoju

11.40 – 11.55

Beata Belica(UG Gdańsk)

Polityczna aspekty ochrony Jordanu

11.55 – 12.10

Łukasz Gawor  (Politechnika Śląska)

Ochrona zasobów przyrody nieożywionej na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego

12.10 – 12.25

Jurata Bogna Serafińska(UKSW Warszawa)

Środowisko przyrodnicze – ochrona czy opieka?

12.25 – 12.40

Filip Bronisław Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek (ZUT Szczecin)

Using the method of activated sludge in the purification of the optimal aeration wastewater

- impact on the performance of the process

12.40– 12.50

Przerwa

 

SESJA II

12.50 – 14.50

Prowadzący: Magdalena Terlecka, Ilona Skoczeń

 

12.50 – 13.05

Izabela Podrógrska, Marcelina Olszak(UP Lublin)

The potential of beneficial microorganisms in agriculture

13.05 – 13.20

Paweł Matulewski(UAM Poznań)

Wpływ ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze obszarów chronionych – zarys problematyki

13.20 – 13.35

Klaudia Kardynał(UO Opole)

Ekologiczna sieć Natura 2000 – problem czy szansa?

13.35 – 13.50

Katarzyna Ruszczycka(UWM Olsztyn)

Ochrona drzewostanu zbytkowanych ogrodów przypałacowych

13.50 – 14.05

Dominika Kwiatkowska(UWM Olsztyn)

Proces rewaloryzacji w kształtowaniu krajobrazu

14.05 – 14.20

Bożena Sosak – Świderska,  Magdalena Terlecka, Aleksandra Kleśta,

Maciej Sierakowski, Robert Paprocki (UKSW Warszawa)

Analiza stanu ekologicznego wybranych stawów mazurskich miejscowości turystycznych

14.20 – 14.35

Angelika Maria Gomolińska(UWM Olsztyn)

Rola conservation genetics w ochronie środowiska przyrodniczego

14.35 – 14.50

Bartosz Konrad Jankowski(UKSW Warszawa)

Międzynarodowa współpraca  na rzecz rozwoju jako forma wsparcia ochrony środowiska  w krajach rozwijających się

14.50 -  15.10

Przerwa

SESJA III

15.10 – 17.15

Prowadzący: Anna Mirecka, Maciej Sierakowski

 

15.10 – 15.25

Sylwia Kacprzyk(Politechnika Łódzka)

Znaczenia zjawiska śmietankowania w ochronie środowiska

15.25 – 15.40

Aneta Bernakiewicz(Politechnika Warszawska)

Ciecze jonowe i ich rola w działaniach na rzecz ochrony środowiska

15.40 – 15.55

Maciej Sierakowski(UKSW Warszawa)

Wybrane choroby cywilizacyjne - profilaktyka

15.55 – 16.10

Małgorzata Kujawska(Politechnika Wrocławska)

Problem obecności neonikotynoidów w środowisku naturalnym oraz możliwość oznaczenia ich zawartości

16.10 – 16.35

Magdalena Terlecka  (UKSW Warszawa)

Wpływ kopalni kruszywa naturalnego na środowisko przyrodnicze  - na przykładzie lądowej kopalni piasku i żwiru

16.25 – 16.40

Karol Kierzkowski, Małgorzata Kamińska(UKSW Warszawa)

Bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego przed odpadami promieniotwórczymi

16.40 – 16.55

Milena  Grabska, Dorota Zagończyk (SWPS Warszawa, UKSW Warszawa)

Ochrona zasobów wodnych w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej

16.55 – 17.10

Robert Mieczkowski(UKSW Warszawa)

Koncepcja biowładzy Michela Foucaulta

17.10 – 17.25

Dyskusja i zakończenie konferencji

Od 17.30 zapraszamy do kontynuowania obrad w nieco innej atmosferze w Klubokawiarnii Przystanek Młociny vis a vis Campusu UKSW na rogu ul. Wóycickiego.