Subskrybuje zawartość

Publikacje pokonferencyjne KNS

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami pokonferencyjnymi KNS, które zostały wydane w 2014 r. książki dostępne są w google scholar.

1. Interdyscyplinarnie o zmianach i ochronie klimatu, M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno 2014

https://depot.ceon.pl/xmlui/handle/123456789/6099

2. Różnorodnie o bioróżnorodności T.1 i T.2., M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno 2014

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6217

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6223

3. Zrównoważony rozwój - idea czy konieczność? T. 1 i T2, A. Kleśta, M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno 2014

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6227

4. O lesie i wodzie słów kilka z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu i Światowego Dnia Wody, A. Kleśta, M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno 2014

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6223

5. Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy, M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno, 2014

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6216

6. Wybrane etyczno - filozoficzne aspekty ochrony środowiska, M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno 2014

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6228

7. Wybrane ekologiczno - sozologiczne aspekty ochrony środowiska T.1 i T2., M. Sierakowski, M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno 2014

8. Wybrane aspekty ochrony środowiska, A. Sut, M. Terlecka (red.), Armagraf, Krosno 2014