Subskrybuje zawartość

Program Konferencji Edukacja - Etyka - Ekologia, 21.04.2015

Ogólnopolska  Konferencja Naukowa KNS

„Ekologia-Edukacja-Etyka ”

21 kwietnia 2015r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3,

Aula 201 bud. 23

10.15 – 10.30

Rejestracja uczestników i rozpoczęcie konferencji

 

SESJA I

10.30 – 12.00

Prowadzący:  Maciej Sierakowski, Magdalena Terlecka

10.30 – 10.45

Anna Świdwińska(UKSW Warszawa)

Ustawa o ochronie przyrody- ochrona czy jej brak

10.45– 11.00

Paulina Pękalska(APS Warszawa)

Etyczne założenia edukacji ekologicznej

11.00 – 11.15

Marcelina Olszak, Izabela Podgórska(UP Lublin)

Rola etyki ekologicznej w obliczu globalizacji

11.15 – 11.30

Mirosław Twardowski (URz Rzeszów)

Paradygmat ekocentryczny w ujęciu Holmesa Rolstona III

11.30 – 11.45

Marta Pisarska, Magdalena Klaudia Terlecka (APS Warszawa, UKSW Warszawa)

Edukacja ekologiczna w Polsce- cele, zadania, prawo

11.45 – 12.00

Ewelina Smorzewska (UJK Kielce)

Przegląd nieformalnych metod nauczania w zakresie edukacji ekologicznej na przykładzie Centrum Geoedukacji w Kielcach

12.00 – 12.10

Dyskusja i Przerwa

 

SESJA II

12.10 – 13.40

Prowadzący:  Aleksandra Kleśta, Anna Mirecka

12.10 – 12.25

Paweł Szczepańczyk (UKSW Warszawa)

Ekologia w nauczaniu Papieża Franciszka

12.25 – 12.40

Jakub Kiersikowski(UKSW Warszawa)

Okologie des Menschen (Ekologia człowieka) centralnym zagadnieniem ekologii J. Ratzingera

12.40– 12.55

Anna Kasperek(UJ Kraków)

Etyka ekologiczna w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego

12.55-13.10

Magdalena Klaudia Terlecka(UKSW Warszawa)

Współczesna edukacja ekologiczna w myśli etycznej Alberta Schweitzera

13.10 – 13.25

Barbara Nowicka (UKSW Warszawa)

Tikkun olam. Żydowska edukacja ekologiczna- od tradycji do nowoczesności

13.25 – 13.40

Aleksandra Kleśta  (UKSW Warszawa)

Ekologiczna sieć Natura 2000 – problem czy szansa?

13.40 – 13.50

Dyskusja i Przerwa

 

SESJA III

13.50 – 15.35

Prowadzący:  Bożena Sosak – Świderska,  Paweł Szczepańczyk

13.50 – 14.05

Anna Mirecka (UKSW Warszawa)

Edukacja ekologiczna w ogrodach zoologicznych

14.05 – 14.20

Arkadiusz Marek Tomczyk(UAM Poznań)

Nasz elementarz- edukacja przyrodnicza

14.20 – 14.35

Piotr Winczewski (UJK Kielce)

Obraz fauny przedstawiany w fabułach dydaktycznych zabaw muzyczno- ruchowych

14.35 – 14.50

Klaudia Kardynał(UO Opole)

Bioetyka w Polsce: Edukacja o prawach zwierząt- jak teoria wygląda w praktyce?

14.50 -  15.05

Małgorzata Kamińska, Karol Kierzkowski  (UKSW Warszawa)

Ekoetyka w szkole- jak uczyć o ekologii na lekcjach etyki?

15.05 – 15.20

  Aleksandra Kondrat (UMK Toruń)

Ekofilozofia i „Eko-aksjologia” jako wyzwanie dla współczesnej nauki

15.20 – 15.35

Jerzy Kotkowski  (UAM Poznań)

Aksjologiczno- etyczne elementy w ekofilozofii

15.35 – 15.45

Dyskusja i Przerwa

 

SESJA III

15.45 – 18.05

Prowadzący:  Dorota Zagończyk, Małgorzata Sandzewicz

15.45– 16.00

Justyna Płachetka  (SWPS Katowice)

„U źródeł życia”- zajęcia terenowo- laboratoryjne jako efektywna forma nauki

16.00 – 16.15

Julia Dobrzańska, Katarzyna Kanclerska, Oliwia Karpińska

(Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, SGGW  Warszawa)

Dobre praktyki edukacji przyrodniczej na przykładzie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

16.15 – 16.30

Ewelina W. Klimczak(UJK Kielce)

Zielony patriotyzm, czyli mądra troska o dziedzictwo naturalne. Ekologia a ochrona środowiska

16.30– 16.45

Dorota Zagończyk, Milena Grabska (UKSW Warszawa, SWPS Warszawa)

Wpływ mediów i reklamy na kształtowanie postaw proekologicznych u konsumentów

16.45– 17.00

Katarzyna Pielacińska (APS Warszawa)

Dbanie o środowisko- obowiązek każdego człowieka ku lepszej przyszłości

17.00 – 17.15

Małgorzata Sandzewicz(UKSW Warszawa)

Rola edukacji ekologicznej w postrzeganiu problemów związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce

17.15 – 17.30

Patrycja Słodownik(UKSW Warszawa)

Czy należy chronić plaże rzeczne

17.30 – 17.45

Anna Gębalska(UKSW Warszawa)

Edukacja o istocie tożsamości narodowej i wartości środowiska przyrodniczego w poetyckim słowie Tarasa Szewczenki

17.45 – 18.00

Dyskusja i zakończenie konferencji