Subskrybuje zawartość

Konferencja ,,Praca w ochronie środowiska i OZE” już za nami

 

green collars kns praca w ochronie środowiska

28 kwietnia 2015 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się konferencja zatytułowana ,,Praca w ochronie środowiska i OZE: Kariera przyjazna środowisku”. Organizatorami byli studenci ochrony środowiska UKSW, działający w Kole Naukowym Sozologów.

Tego dnia studenci mieli możliwość spotkać się, a przede wszystkim porozmawiać z przedstawicielami firm i instytucji, działających w obszarze ochrony środowiska oraz energetyki odnawialnej. Najważniejsze dla studentów były informacje odnośnie praktyk zawodowych, staży, programów oraz innych ofert, skierowanych specjalnie dla nich.

kns green collars słuchacze

Prelegentami były osoby pełniące przeróżne funkcje, wszystkich jednak łączyły zagadnienia związane z  ochroną środowiska i klimatu. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, z pewnością również dzięki zapowiadanej obecności takich prelegentów jak pani Agnieszka Zdanowska, Naczelnik Wydziału ds. Projektów i Krajowej Sieci ,,Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju", w/z Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku GDOŚ, czy pan Michał Kaczerowski, prezes zarządu firmy Ambiens Sp. z o.o. W gronie specjalistów i ekspertów, którzy przyjęli zaproszenie, była pani Emilia Jurkiewicz, reprezentująca firmę Meritum Competence, pani Lena Modzelewska, ze stowarzyszenia Środowiska dla Środowiska(program stypendialny Deutche Bundesstiftung Umwelt) oraz Michał Sułkowski, specjalista w Wydziale Bilansów Paliw, Surowców i Materiałów, w Departamencie Produkcji Głównego Urzędu Statystycznego. Prezentację wygłosiły także studentki działające w Sekcji Kynologicznej KNS, przewodnicząca Agata Wojtecka i Małgorzata Sandzewicz. Całą konferencję poprowadził Łukasz Nowicki, wiceprzewodniczący KNS, student 5 roku ochrony środowiska.

Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki, ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko. Głos zabrał także prodziekan WFCh, dr Grzegorz Embors. W pierwszej kolejności zaprezentowała się firma Meritum Competence. Pani Emilia Jurkiewicz przybliżyła studentom na czym w praktyce polega praca w ochronie środowiska, opisując działania reprezentowanej przez siebie firmy. W czasie przerwy studenci mieli okazję dowiedzieć się więcej w kwestii praktyk zawodowych.

kns uksw
Dyrektor IEiB, ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko

kns green collars
Meritum Competence

Kolejną prezentację wygłosiła pani Agnieszka Zdanowska z GDOŚ.    W obszernym, ale bardzo ciekawym wystąpieniu, pani dyrektor zdążyła zapoznać słuchaczy z rolą jaką pełni Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Studenci dowiedzieli się o specyfice pracy w administracji publicznej, uzyskali wiele wskazówek m.in. odnośnie procedury rekrutacji w administracji. Oprócz informacji o praktykach i stażach w GDOŚ, pani Agnieszka zaprosiła studentów do wzięcia udziału w skierowanej specjalnie do nich Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju, organizowanej już po raz piąty.

gdoś
pani Agnieszka Zdanowska, GDOŚ

Wystąpienie pani Leny Modzelewskiej, która reprezentowała Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, dotyczyło oferty stypendialnej dla studentów ochrony środowiska. Program Deutche Bundesstiftung Umwelt(DBU) to możliwość półrocznego wyjazdu do Niemiec i odbycia płatnego stażu w niemieckich firmach i instytutach. Prelegentka była stypendystką jednej z poprzednich edycji DBU.

eko
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, DBU

Z dużym zaciekawieniem spotkało się wystąpienie pana prezesa Michała Kaczerowskiego. Oprócz prezentacji profilu działalności firmy Ambiens, zajmującej się głównie doradztwem środowiskowym dla energetyki wiatrowej, pan prezes przekazał studentom całą garść praktycznych porad, z perspektywy pracodawcy. Było dużo konkretów, a informacja o płatnych praktykach wakacyjnych w firmie Ambiens spowodowała, że w czasie przerwy do pana Michała ustawiły się kolejki studentów z pytaniami.

kns ambiens
pan Michał Kaczerowski, prezes Ambiens Sp. z o.o.

ambiens studenci

W końcowej części wydarzenia, zaprezentowali się studenci działający w Kole Naukowym Sozologów, które było organizatorem całego spotkania. O tym jak działalność w organizacjach studenckich może wpłynąć na ocenę przez pracodawców opowiedział wiceprzewodniczący KNS, Łukasz Nowicki. Przedstawicielki Sekcji Kynologicznej KNS opowiedziały o tym, jak wyglądają działania i wydarzenia organizowane w ramach sekcji, skupiającej miłośników psów oraz studentów interesujących się zoologią.

eko
Sekcja Kynologiczna KNS

Ostatnie wystąpienie należało do pana Michała Sułkowskiego, specjalisty Głównego Urzędu Statystycznego. Pan Michał przybliżył studentom reprezentowaną przez siebie instytucje. W swojej prezentacji zawarł wiele ciekawych informacji dotyczących rynku pracy, a także dużo danych z jednej ze swoich specjalności, czyli energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii. Obecność pana Michała na tej konferencji miała podwójne znaczenie , gdyż jest on również absolwentem UKSW. Młodsi koledzy i koleżanki mogli zatem przyjrzeć się przykładowej ścieżce zawodowej absolwenta.
Na koniec, krótkie słowo podsumowujące wygłosił prodziekan, dr Grzegorz Embros.

gus
Prezentacja GUS


Prodziekan WFCh, dr Grzegorz Embros

Podsumowując, konferencja okazała się udanym przedsięwzięciem. Wydarzenie zgromadziło prawie sto osób, a liczba 215 deklaracji uczestnictwa, które pojawiły się na portalu społecznościowym w zaledwie kilka dni, ponad dwukrotnie przekraczała możliwości organizatorów, którzy nie przewidzieli takiego zainteresowania. Świadczy to o tym, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Wynika z tego również, że wielu studentów ochrony środowiska czy inżynierii środowiska, zainteresowanych jest rozwojem zawodowym zgodnym ze swoim wykształceniem kierunkowym.

green collars kns praca

Organizowane każdego roku rozmaite studenckie targi pracy i praktyk nie uwzględniają zwykle konkretnych specjalności.  Tego dnia studenci ochrony środowiska mogli bezpośrednio spotkać się z przedstawicielami firm i instytucji zajmujących się ochroną środowiska, a więc swoimi potencjalnymi pracodawcami. Na spotkaniu oprócz studentów ochrony środowiska, byli obecni także studenci pokrewnych kierunków jak inżynieria środowiska czy biologia, obecni byli także studenci z innych uczelni, m.in. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Konferencja ,,Praca w ochronie środowiska i OZE” była pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Sozologów,  prawdopodobnie także pierwszym wydarzeniem tego typu w ogóle. Biorąc pod uwagę zainteresowanie z jakim spotkała się ta inicjatywa, z pewnością zostanie rozważona organizacja kolejnej edycji takiego spotkania za rok, adresowanego do przyszłych kadr ochrony środowiska w Polsce.